Den 14. november kommer boken «I skyggen av Viggo» ut på eget forlag. Boken er ført i pennen av tidligere Dagbladet-journalist Eivind Pedersen, som har skrevet mye om Baneheia-saken siden drapene skjedde i år 2000 i sin rolle som korrespondent på Sørlandet for avisen.

«I Skyggen av Viggo handler om hva som skjedde i kulissene, en usminket fortelling om dramaene som splittet vennskap og satte rettsstaten på prøve», skriver forfatteren selv om boken.

Kristiansen reagerer sterkt

Overfor Nettavisen reagerer Viggo Kristiansen sterkt på boken og uttalelsene Pedersen kommer med i den. Kristiansen tar avstand fra svært mye av hva Pedersen har skrevet, og reagerer også på måten Pedersen har brukt dokumenter fra politietterforskningen fra Baneheia-saken i boken.

Les også

Ingen pengesummer kan rette opp dette

– Jeg ønsker absolutt ikke at denne boken skal utgis, sier Kristiansen til Nettavisen.

Kristiansen mener enkelte av uttalelsene i boken maler et bilde av Pedersen som en sentral aktør for at saken ble gjenopptatt. Om det sier han følgende:

– Pedersen overdriver sin egen betydning enormt. Pedersen hevder han har jobbet med saken allerede før 2008. Dette medfører ikke riktighet. Ingen jobbet med saken før Atle Austad og jeg gikk gjennom dommen grundig i 2007, og involverte advokat Klomsæt i 2008 for en gjenopptagelsesprosess, sier Kristiansen til Nettavisen.

Forfatter Eivind Pedersen sier til Nettavisen at det er «både latterlig og positivt feil» at han hevder at han jobbet med gjenopptakelsesprosessen før 2008.

– Den startet jo ikke før i april 2008. Jeg har derimot, som eneste journalist som dekket saken, stilt meg sterkt kritisk til bevisene som i 2001 og 2002 dømte Viggo Kristiansen, skriver Pedersen i en e-post til Nettavisen.

Les hele hans tilsvar lenger ned i saken.


– Jeg har absolutt ikke den samme oppfatning

Viggo Kristiansen sier at Pedersen ble engasjert av Klomsæt til å bidra med gjennomlesning av dokumenter før gjenopptagelsesbegjæringen i 2010. Ifølge Kristiansen har Pedersens rolle i arbeidet med å få saken gjenopptatt siden 2010 vært tilnærmet betydningsløs.

– Pedersen hevder han har vært sentral i gjenopptagelsen og prosessene som førte til gjenopptagelse. Jeg har absolutt ikke den samme oppfatning av Pedersen som sentral i denne prosessen i det hele tatt, sier han.

Det samme inntrykket har Atle Austad. Han har vært Kristiansens psykolog og støttespiller gjennom mange år. Austad sier han har hatt god oversikt over de prosesser som har ført til gjenopptagelse av saken.

– Viggo er svært lei seg for at han hadde tillit til Pedersen, og at han trodde han var en hjelper for ham i hans prosess, mens han i realiteten har vært ute etter å nære seg på Viggo og hans sak på uredelige måter, sier han til Nettavisen.

Brøt all kontakt

Kristiansen reagerer også på måten Pedersen opptrådte overfor ham mens Kristiansen var innsatt på Ila fengsel og i etterkant av at han ble løslatt.

Les også: Abid Raja refser kommisjonslederen

– Han har tatt en rekke bilder av meg, både inne på Ila fengsel og etter at jeg ble løslatt. Han har så solgt disse bildene dyrt til ulike medier uten å orientere meg om dette, og uten å innhente samtykke. Pedersen skal ha beholdt alle pengene for salget av bildene selv, hevder Kristiansen.

Han sier at han på grunn av dette brøt all kontakt med Pedersen.

Pedersen: – Tydeligvis ikke helt oppdatert

Pedersen skriver i e-posten til Nettavisen at han finner påstandene fra Kristiansen og Austad merkverdige.

– Det er ganske spesielt at både Viggo Kristiansen og Atle Austad kommenterer og har sterke synspunkter om en bok de ennå ikke har lest, skriver han.

Les også: Nå får jeg mye ros. Det fikk jeg ikke i 2017

– Det er både latterlig og positivt feil at jeg har hevdet at jeg jobbet med gjenopptakelsesprosessen før 2008. Den startet jo ikke før i april 2008. Jeg har derimot, som eneste journalist som dekket saken, stilt meg sterkt kritisk til bevisene som i 2001 og 2002 dømte Viggo Kristiansen.

Videre skriver han:

– Hva som skjedde mens Viggo Kristiansen var innelåst og noen få av oss jobbet sammen med Sjødin for Viggo Kristiansens sak, er han tydeligvis ikke helt oppdatert om. Andre får mene hva de vil, men de som kjenner til arbeidet, sier i alle fall ikke at min rolle for å få saken gjenopptatt har vært «tilnærmet betydningsløs».

Se video: Her tar Viggo Kristiansens tidligere advokat til tårene:

Advokat Sigurd Klomsæt tar til tårene i Nettavisens livestudio rett etter at riksadvokaten ber om Viggo Kristiansen frifinnelse.

Gjengir Sjødins uttalelse

I sitt tilsvar gjengir Pedersen uttalelsen fra Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, som har gitt følgende uttalelse til forordet i boken «I skyggen av Viggo»:

«Uten Eivind Pedersen hadde jeg aldri blitt med i denne saken. Han var alltid optimisten som holdt oss andre oppe da Gjenopptakelseskommisjonen gang på gang viste sin udugelighet. Han skal absolutt ha en meget stor ære for at saken ble gjenåpnet. Uten ham ville det vært vanskelig. Hvis man skal klare å gjenåpne en slik sak, er det av uvurderlig betydning å ha med seg en person som hadde fulgt saken i to rettsinstanser og som kjente alle detaljene. Da vi fikk innblikk i saksdokumentene, var Eivind Pedersens bidrag meget viktig fordi han kunne fortelle oss andre hvordan det skriftlige materialet hadde blitt fremstilt i retten.»

– På denne bakgrunn bør de øvrige påstandene fra Kristiansen og Austad falle på sin egen urimelighet, skriver Pedersen til Nettavisen.

Hyller støttespillere

Kristiansen vil takke Sigurd Klomsæt, Halvard Siversen, Mikkel Tronsrud og Arvid Sjødin for arbeidet de har lagt ned for å få saken gjenopptatt – og støtten de har gitt ham. Om Klomsæt sier han at er svært fornøyd med jobben advokaten gjorde, og at saken aldri ville bli gjenopptatt uten han.