Årsaken skal ifølge NRK være at psykologen mener Kristiansen er uskyldig dømt for barnedrapene i Baneheia i Kristiansand for 14 år siden.

Psykologen må svare for hvordan han kan behandle Viggo Kristiansen og samtidig tro at han er uskyldig. Saken er også tatt inn til behandling i Fagetiske råd i Norsk psykologforening.

Strengeste straff

Viggo Kristiansen var 21 år gammel da politiet pågrep ham like etter drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) på forsommeren 2000. Psykologen har hatt Kristiansen som pasient siden 2004.

Psykologen ønsker ikke å stille til intervju om saken, men sier til NRK:

- Jeg står inne for at han er uskyldig. Det kan bevises. Det er fint med tilsyn, det bekymrer meg ikke.

Psykologens standpunkt til uskyld kom først fram i en epost til Kristiansens advokat Arvid Sjødin. Psykologen skryter av arbeidet som gjøres for å få saken opp på nytt for retten.

Kristiansen soner en dom på 21 års forvaring – lovens strengeste straff – på grunn av gjentakelsesfare.

Bekymringsmelding

Det var moren til en av de drepte jentene, Ada Sofie Austegard, som sendte inn en bekymringsmelding til Fylkeslegen.

- Nå som jeg vet at behandleren mener at han er uskyldig, stiller jeg meg svært spørrende til hvilken behandling han har fått. Det gjør meg utrygg på at han skal ut på permisjoner og prøveløslatelse, sier Austegard.

Fylkeslege Petter Schou bekrefter at tilsynssaker opprettes «dersom vi mener at helsepersonell kan ha brutt loven». Han påpeker samtidig at det ikke nødvendigvis er kritikkverdig om en psykolog tar stilling til skyldspørsmål.

- Nei, men det er vanligvis heller ikke en naturlig oppgave for behandler. Det er retten som skal ta stilling til skyldspørsmål. Vi vurderer saken som såpass alvorlig at vi oppretter tilsynssak, sier Schou. (©NTB)