Fredag ettermiddag sa Riksadvokaten at Viggo Kristiansen må frifinnes for drapene og voldtektene i Baneheia i 2000. Kristiansen har sonet 21 år i fengsel for ugjerningene.

Les også: Kristiansen-familien etter Riksadvokatens avgjørelse: – Veldig lettet og glade

– Etter grundige overveielser har jeg kommet til samme konklusjon som statsadvokaten i Oslo, nemlig at jeg vil be Borgarting lagmannsrett om å frifinne Viggo Kristiansen, sa Jørn Maurud.

Føler seg sviktet

Advokat Sigurd Klomsæt jobbet i mange år for at Viggo Kristiansen skulle få saken gjenopptatt. Kristiansens tidligere forsvarer er gjest i Nettavisens studio på fredag, hvor han snakker om dagens avgjørelse av Riksadvokaten. Nå tar han også grep overfor Agder politidistrikt som har etterforsket saken.

– De har totalsviktet. De har manipulert Andersen til en forklaring som den ble lagt til grunn som eneste bevis mot Kristiansen. De har motarbeidet meg som advokat. De har sendt klagesaker. Det har vært et helvete. Jeg har anmeldt politiet i Agder til Spesialenheten. De satt på informasjon som de har holdt skjult.

– De unnlot å fortelle at Andersen var anmeldt for voldtekt i 2009, og at det var akseptert erstatning til den fornærmede på flere 100.000 kroner. Dette hadde vært viktig informasjon for gjenopptakelsesvedtaket i 2010. Politiet underslo at det kun var en gjerningsmann etter mitt arbeid med en gjerningsmann-profil i 2011. Den ble ikke kjent for forsvarerne, lagmannsretten eller tingretten, sa Klomsæt til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med Agder politidistrikt. Politimester Kjerstin Askholt skriver i en e-post at hun først ønsker å anerkjenne jobben som er gjort av Viggo Kristiansens familie, forsvarere og andre støttespillere.

– Det har bidratt til at saken er gjenopptatt og at vi står her i dag. Jeg har stor respekt for arbeidet som er lagt ned, skriver Askholt.

– Klomsæt er i sin fulle rett til å komme med meninger knyttet til rettsstatens håndtering av saken, deriblant vår etterforskning. For meg som politimester er jeg glad for at Riksadvokaten i dag har anmodet Justis- og beredskapsdepartementet om å nedsette en uavhengig undersøkelseskomité, som skal gå gjennom hele prosessen. Det er i tråd med mitt ønske også. Det er viktig at alle sider ved denne saken nå gjennomgås. Agder politidistrikt skal på alle måter bidra inn i dette arbeidet. Vi har et oppriktig ønske om å finne svar og lære av denne tragiske saken, sier politimesteren.

Spesialenheten for politisaker bekrefter i en kortfattet kommentar at anmeldelsen er mottatt.

– Spesialenheten har mottatt en henvendelse fra advokat Sigurd Klomsæt og han har fått svar på denne. Vi vil ikke gi nærmere opplysninger om innholdet i henvendelsen. Spesialenheten har ingen statistikk på hvor ofte advokater anmelder politiet. Som oftest inngir advokater anmeldelser på vegne av klient, skriver juridisk rådgiver i Spesialenheten, Camilla Lie, i en e-post til Nettavisen.

Kom med sterk beklagelse

Riksadvokaten beklaget også det som har skjedd til familien Kristiansen og hans familie.

– Denne saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten. Jeg vil derfor på vegne av hele påtalemyndigheten beklage den urett som er begått mot ham og hans nærmeste. Jeg har den dypeste forståelse for at gjenopptakelsesprosessen og denne avgjørelsen også er en stor belastning for de etterlatte og pårørende til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, sier Riksadvokaten.

Og fortsetter:

– Denne beslutningen etterlater noen spørsmål som både de og mange andre ønsker svar på. Vi har en oppgave foran oss i å vurdere hvordan vi kan og skal håndtere Baneheia-saken videre. Vi må finne ut hva som gikk galt og hvordan vi kan forhindre at noe slikt skjer på nytt, sier riksadvokat Jørn Maurud.

Les også: Viggos venn hamrer løs mot pressen

Jan Helge Andersens forvarer Svein Holden holdt seg kortfattet da Nettavisen tar kontakt.

– Andersen tar riksadvokatens beslutning til etterretning. Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, sa Holden til Nettavisen.