I forrige uke klassifiserte amerikanske myndigheter den iranske revolusjonsgarden som en terrororganisasjon. Det er første gang USA setter et lands militærtjeneste på terrorlisten. Dette er en betydningsfull handling med potensielt alvorlige konsekvenser.

Den iranske revolusjonsgarden eller «Sepah» ble stiftet av Ruhollah Khomeini etter den islamske revolusjonen i 1979 da den iranske hæren var svekket etter at sjahens generaler i stor grad var blitt henrettet eller hadde flyktet landet. Sepah er et militært organ som skal beskytte «den islamske revolusjonen» og den islamske revolusjonens idealer. Nasjonen Iran kommer i annen eller tredje rekke.

Ved starten av Iran-Irak krigen i 1980 deltok Sepah aktivt i bekjempelsen av Saddam Husseins hær. Basij, en avdeling under det paramilitære Sepah, rekrutterte unge iranere helt ned i 14-årsalderen, hjernevasket dem med ekstrem religion, ga dem plastikknøkler til Paradiset og sendte ut for å rydde minefeltene og bli martyrer. Dette innledet martyrtradisjonen innen politisk islam i regionen. Mange av disse «martyrerklærte» ungene ble etterhvert hedret på svære veggmalerier i de store byene. Familiene deres fikk ofte frynsegoder av regimet. Sepah brukte sin deltagelse i Iran-Irak krigen til å sanke støtte blant et skeptisk folk og under påskudd av å ville bygge landet, til å infiltrere store deler av iransk økonomi.

«Khatam Anbia» under ledelse av revolusjonsgarders generaler, er Sepahs og kanskje Irans største økonomiske institusjon. Khatam Anbia kontrollerer store deler av iransk økonomi, alt fra olje og gass til entreprenør-virksomhet, tunnelboring, vei og brobygging, jernbane, vannforsyning, informasjon og teletjenester, strøm. Sepah er en gigantisk mafiaorganisasjon hvor milliarder av dollar underslås. Bare Khatam Anbia har 100.000 offisielle og omkring én million ikke-offisielle medlemmer.

En annen mektig gren av Revolusjonsgarden tar seg av cyber-aktiviteter. De hacker vestlige mål for å stjele informasjon eller gjøre hærverk, og har ansvar for overvåkningen av iranske borgere på internett. Vestlige kilder melder stadig at iranske cyber-angrep øker i styrke og frekvens.

Sepah har også en avdeling som slår hardt ned på opposisjonen i Iran. Under den grønne revolusjonen i 2009 var den paramilitære revolusjonsgarden aktivt involvert i knivstikking, arrestasjon, fengsling og tortur og drap på demonstranter. Den internasjonale delen av revolusjonsgarden, Al-Quds under lederen Ghassem Soleimani, er aktiv i Syria, Afghanistan, i Jemen støtter de Hossiene, i Libanon Hizbollah og Hamas.

Fatemion er en annen gren av Sepah bestående av afghanere som er sendt til Syria for å bekjempe ISIS. Lederen av Hizbollah, Hussein Nasrollah, har til og med på arabisk rost Iran for militær og økonomisk hjelp. Sepah også har aktivt støttet paramilitære Sjia-grupper i Irak som et ledd i bestrebelsene på å bekjempe amerikanerne i Irak og senere ISIS. Denne støtten er utviklet til å omfatte paramilitære sjia-styrker med hensikt å destabilisere diverse land i regionen. Spesielt er irakiske myndigheter bekymret for at paramilitære grupper som er blitt støttet av Sepah, fortsetter sitt virke uten å slutte seg til den irakiske hæren etter ISIS’ nederlag. Gruppen Hashd- Al-Shaabi er en av dem.

Etter amerikanske myndigheters estimat bruker Sepah årlig omkring en milliard dollar på sine støttespillere utenfor Iran. De har brukt ca. 16 milliarder dollar bare i Syria. Dette er et svært høyt beløp med blikk på fattigdommen og lidelsene til det iranske folk, og landets vanskelige økonomi under amerikanske sanksjoner. En av grunnene til at amerikanerne sanksjonerer Iran er nettopp landets støtte til militser i regionen. Ifølge amerikanske myndigheter har iranske aktiviteter kostet 608 amerikanske liv i tidsrommet 2003–2011. Blant disse er eksplosjoner ved amerikanske marineanlegg i Beirut.

Den iranske revolusjonsgarden er den svorne forsvareren av lederen Khamanei og hans hardlinere i Iran. Det kan virke som om de tar ikke ordre fra andre enn Khamanei.

Etter at USA satte revolusjonsgarden på terrorlisten, har Iran svart med å sette deler av amerikansk militærvesen på sin terrorliste. Det er kommet truende ord fra iranske myndigheter mot amerikanerne og deres interesser i verden og i Midtøsten. Dette gjør situasjonen mellom de to landene ytterligere spent, som om den ikke var det nok fra før av. En stor del av de iranske parlamentsmedlemmene viste dagen etter nyheten sin støtte til Sepah ved å ikle seg revolusjonsgardens militærgrønne drakt.

Konsekvensene av USAs vedtak vil ytterligere ramme iransk økonomi, men håndteringen blir i praksis vanskelig på grunn av organisasjonens størrelse og makt. Det største presset vil komme på samarbeidspartnere; bedrifter, stater og venner av revolusjonsgarden verden over.

Sepah er i tillegg til et militært organ, en politisk og økonomisk kjempe både i Iran og verden for øvrig, et organ som har terrorisert det iranske folket i 40 år.