Gå til sidens hovedinnhold

Vil at Bodø skal bli «same-kommune»

Arbeiderpartiets presidentkandidat på Sametinget, Vibeke Larsen, ønsker samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Sametinget.

En avtale vil legge til rette for et langvarig og forpliktende samarbeid mellom Bodø kommune og Sametinget, og vil være en anerkjennelse av kommunens samiske befolkning. Bodø har en voksende andel samisk befolkning, og har allerede lulesamisk barnehagetilbud, lulesamisk høgskoletilbud og flere samiske kulturelle arrangementer i byen, skriver Avisa Nordland.

- Det er naturlig at vi gjennom samarbeid styrker og utvikler vårt flerkulturelle fellesskap, mener sametingspresidentkandidat Vibeke Larsen.

Tromsø har signert
En samarbeidsavtale skal forplikte kommunen å legge til rette for samisk språk og kultur. Den kan omfatte blant annet informasjon, språkopplæring, barn og unge og helse- og sosialtjenester og en samisk møteplass.

- Samisk er offisielt språk i Norge, så i mange tilfeller handler det om å sikre det samiske sin plass innenfor gjeldene lovverk. Det er naturlig at kommunen og det samiske miljøet har en dialog med Sametinget for å få laget en tilpasset avtale, sier Larsen.

Tromsø kommune signerte nylig en avtale med Sametinget. I tillegg arbeides det for en avtale med Trondheim og det er dialog mellom Alta og Sametinget.

Tilspisset debatt
Narvik er en annen Nordlands-kommune Sametinget ønsker å gjøre avtale med, men Arbeiderpartiets sametingspresidentkandidat understreker at utgiftene i hovedsak dekkes innom allerede eksisterende budsjetter.

- I Tromsø vurderte kommuneadvokaten avtalen til ikke å medføre økte økonomiske eller administrative forpliktelser for kommunen, framhever Larsen.

Samarbeidsavtalen førte til en tilspisset debatt, men Larsen tror ikke det vil skje igjen.

- Vår målsetting videre er å gjøre en avtale med flere andre byer og kommuner. Denne type avtale bidrar til anerkjennelse og løfter frem den samiske befolkningen, og vil kunne synliggjøre det rike mangfoldet man kan spille på for å utvikle kultur- og undervisningstilbud og næringstiltak.

Positiv
Ordføreren i Bodø kjenner ikke til det konkrete forslaget fra Sametinget.

- Jeg kjenner til ønsket om at Bodø skal være en foregangskommune for samisk kultur. Men denne avtalen er jeg ukjent med, sier Ole H. Hjartøy.

Han har derfor vanskeligheter med å kommentere saken.

- Vi selvfølgelig skal se på dette initiativet som positivt. Det er det eneste jeg kan si per nå, sier han.

Om det noen gang kommer til å inngås en slik avtale, kan han dermed ikke si noe om.

- Dette må behandles politisk, både i formannskapet og i bystyret, sier ordføreren.

Les flere saker i Avisa Nordland

Mer fra Nettavisen:

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken