Det er advokatene Atle Helljesen og Odd Rune Torstrup som vil begjære saken utsatt. Argumentene er at rettsal 14, salen hvor saken går, er overfylt. Det ble også vist til at mange av dokumentene i saken var kommet sent til forsvarerne, skriver Rogalands Avis.

Salen er fylt opp av de tiltalte, forsvarere, sakkyndige og presse. Flere av de tiltalte og forsvarerne sitter der som tilhørerne normalt sitter.

Saken starter også opp noe senere enn planlagt, da en av de tiltalte er forsinket i trafikken.

Risvik ble funnet død i Kampens gate den 13. august i fjor. Kort tid etter ble fem personer siktet for å ha mishandlet ham til døde.

Disse er to menn på 24 og 26 år, samt tre kvinner på 16, 18 og 25 år. 24-åringen og 18-åringen er søsken og på det aktuelle tidspunktet var den 25 år gamle kvinnen og 26-åringen samboere. 25-åringen fødte i løpet av høsten i fjor et barn hun har sammen med 26-åringen.

Når saken nå starter opp mandag, vil ifølge Kari Idsøe, bistandsadvokat for Risviks familie, hans mor og hans far følge hovedforhandlingen.

- Dette er selvsagt en stor belasting for dem, men de ser fram til at saken nå skal behandles av rettsvesenet, sier Idsøe til Rogalands Avis.

Ifølge Idsøe tar særlig Risviks mor sikte på å følge hele hovedforhandlingen i de tre ukene den skal pågå.

Mishandlingen av Risvik skal ha blitt gjort ved å bruke slagredskap, sparke, tråkke på, brennmerke med glødende sigaretter, skutt på med luftvåpen og helt varmt vann over ham.

Ifølge tiltalen fikk han flere brannsår og sårdannelser over hele kroppen, skuddskader i hodet, flere ribbeinsbrudd, brudd i nesebein og kinnbein slik at han døde fredag 13. august 2010.

«Handlingene skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter i det den ble begått av flere i fellesskap, mot forsvarsløs person, var uprovosert og hadde karakter av mishandling», heter det i tiltalen.

Tiltalen lyder også på frihetsberøvelse med døden til følge.

Grunnlaget er at Risvik i samme periode flere anledninger ble tapet fast til en stol slik at han ikke kunne forlate stedet.

«Samtidig ble han utsatt for mishandlingen som er beskrevet i tiltalens post én eller deler av denne, hvilket innebar ualminnelige lidelser og til slutt døden for Risvik», heter det i tiltalen.

Sakkyndige har tidligere konkludert med at tre av de fem som nå er tiltalt er lettere psykisk utviklingshemmet, men strafferettslig tilregnelige.

Flere nyheter fra Rogalands Avis