Tirsdag vil Arne Treholts advokat Harald Stabell begjære riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad inhabil i Treholt-saken. Det skriver VG Nett mandag.

Både Busch og Qvigstad var en del av aktoratet da saken var oppe for over 20 år siden, og flere har reagert på at de nå skal være med å vurdere om saken skal behandles på nytt.

- Det har sammenheng med den behandlingen min klient mener Busch og Qvigstad har gitt denne saken tidligere, sier Stabell.

Appell til Storberget
Blant de som har hevet røsten for at Busch og Qvigstad må trekke seg fra saken er FRPs Per Sandberg. Politikeren mente at justisminister Knut Storberget måtte be de to om å trekke seg.

Sandberg, som er leder for Stortingets justiskomité og nestleder i Fremskrittspartiet, mener at Storberget nå må gjøre sitt for å få på plass en behandling i Gjenopptakelseskommisjonen.

- Knut Storberget må øyeblikket innsette en setteriksadvokat og en settestatsadvokat til å behandle denne saken. Uavhengig av hva Busch og Qvigstad selv måtte mene om deres habilitet, må justisministeren snarest sørge for at det blir andre personer som håndterer denne saken, henholdsvis som riksadvokat og statsadvokat, sier Per Sandberg om saken til FRPs nettside.

Fabrikkert pengebevis
Bakgrunnen for de mange reaksjonene mot at Busch og Qvigstad på ny skal være involvert i saken, er blant annet uttalelsen fra to tidligere POT-tjenestemenn om at det såkalte pengebeviset mot Arne Treholt skal være fabrikkert.

Arne treholt ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje for Sovjetunionen, men har hele veien erklært sin uskyld i saken.