*Nettavisen* Nyheter.

Vil beordre folk på jobb

Foto: Jarl Fr. Erichsen (Scanpix)

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen vil kunne beordre folk på jobb i en eventuell svineinfluensakrise.

06.08.09 21:51

Dersom det blir en krisesituasjon i Norge som følge av svineinfluensapandemien, ønsker helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen å kunne beordre ekstra personell i arbeid.

- Beordring er et virkemiddel som skal være forbeholdt unntakssituasjonene. Selv om det mest sannsynlige er at pandemien kan håndteres med personellet som i dag er tilknyttet helsetjenesten, kan det ikke utelukkes en situasjon med behov for økt bemanning, sier Hanssen i en pressemelding.

I morgen sender ministeren ut på høring en forskrift som åpner for at personell som tidligere har tjenestegjort i helsevesenet og særskilt kvalifisert personell skal kunne beordres i en eventuell krisesituasjon.

Les også: Kjøper 400 nye respiratorer

- 14.000 vil havne på sykehus
Sist onsdag presenterte Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Preben Aavitsland fra Nasjonalt folkehelseinstitutt nye prognoser for hvor mange nordmenn som vil rammes av svineinfluensaen.

Prognosene viser at 1,4 millioner nordmenn, 30 prosent av befolkningen, kan ventes å bli truffet av pandemien. I de verste ukene er det ventet 300.000 nye sykdomstilfeller per uke, og totalt ventes det at 3000 kan bli alvorlig syke og trenge intensivbehandling på sykehus. På det verste kan intensivavdelingene på norske sykehus fylles opp av 800-1000 personer samtidig.

I en pandemisituasjon er det de regionale helseforetakene og kommunene som skal sørge for at befolkningen får nødvendig helsehjelp, heter det i pressemeldingen fra helse- og omsorgsministeren torsdag.

Les også: - Venter 14.000 på sykehus

Alt tilgjengelig personell
Dersom pandemien skulle føre til en krisesituasjon, gir lov om helsemessig og sosial beredskap Kongen hjemmel til å beslutte at det skal være adgang til å beordre personell som allerede arbeider i helse- og sosialtjenesten på jobb.

Loven åpner dermed for at personell som tidligere har tjenestegjort i helse- og sosialtjenester, men som har gått over i annen virksomhet eller ut av arbeidslivet, kan beordres tilbake.

- Vedtakelse av denne forskriften, vil likevel ikke i seg selv medføre noen beordringsadgang. Beordring kan først skje dersom Kongen fatter beslutning om at et slikt virkemiddel skal kunne benyttes. Før Kongen eventuelt fatter en slik beslutning, må en rekke praktiske og rettslige problemstillinger avklares, forklarer helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag