- Fritidskortet er et universelt tiltak som gjelder alle. Målet er å senke terskelen for å delta i fritidsaktiviteter og gi større mulighet til de med trangere økonomi, sier kultursjef Linda Sætra i Arendal kommune.

Arendal, som andre kommuner, har ordninger der barn i familier med dårlig økonomi kan få støtte til fritidsaktiviteter. Disse ordningene er ofte behovsprøvd.

- Det er antageligvis ganske mange som ikke oppfyller kriteriene, men som likevel opplever at de ikke har økonomisk mulighet til at barna skal delta i en fritidsaktivitet. Fritidskortet vil senke terskelen også for denne gruppen, sier Sætra.

- Stort løft

Sammen med Vadsø skal Arendal pilotere Fritidskortet. Regjeringen skriver på sin hjemmeside at også andre kommuner kan bli med på utviklingen av kortet.

Sætra sier at et av prinsippene i Fritidskortet, er at det skal knyttes til en sosial møteplass som varer over tid - for eksempel kontingent i fotballklubben, men ikke inngangsbillett på Tusenfryd.

- Hvor mye penger som blir lagt i kortet, vet vi ikke ennå. Det er jo et ganske stort løft. Bare i Arendal har vi rundt 6000 barn mellom seks og 18 år. Det blir fort mye penger, sier Sætra.

- Minst 2000 kroner

I disse dager sitter regjeringen i budsjettforhandlinger. For første gang er KrF med, og Fritidskortet er KrF-leder Kjell Inge Ropstads baby, og var en av nyhetene i Granavolden-erklæringen. Mer om KrFs tanker med kortet kan du lese her.

- Dette skal være med å hindre utenforskap. Vi håper at Fritidskortet skal være et så stort bidrag at foreldre finner råd til at barna blir med på fritidsaktiviteter. Det må være på minst 2000 kroner, sier KrF-politiker Bjørn Alfred Ropstad til Nettavisen. Han er far til KrF-lederen, ordfører i Evje og Hornnes kommune og Nettavisens gjesteredaktør onsdag.

Når det gjelder kortet i Arendal så signaliserer Ropstad at også Agder fylkeskommune kan være med å fylle på kortet.

Invitere inn flere

- Selv om familier får sponset selve kontingenten, så koster det jo penger å kjøpe utstyr til ulike aktiviteter. Ligger det inne i kortet?

- Nei, kortet skal betale for selve aktiviteten, men vi håper at familier vil ha råd til for eksempel fotballsko når de får kontingenten betalt, sier Ropstad.

Kultursjef Sætra i Arendal sier at Kirkens Bymisjon i dag låner ut gratis gjennom Skattekammeret, og at kommunen også ser på løsninger for å løse dette.

- Vi kan jo ikke låne ut fotballsko, men hvordan dette kan løses blir en del av diskusjonen vi skal ha med lag og foreninger. Kanskje kan også privat næringsliv være med, sier Sætra.