ENSJØ: Det er viktig at man tenker på bevaring nå, før man mister muligheten. Hvis de gamle bygningene blir revet er de jo borte for alltid, sier Hans Normann Dahl.

Kan bli boliger

Både Levahns mekaniske verksted og stålverkshallene på Ensjø mener Dahl bør bevares. Stålverkshallene ligger i området som kalles Gladenga. De ble bygget tidlig på 1920-tallet, og skulle brukes til å produsere stål, men det ble dårligere tider, og stålverket ble aldri satt i gang. Levahns mekaniske verksted var Norges største lokomotivfabrikk. Her har det blitt produsert mellom 400 og 500 lokomotiver fra 1914. Men verken verkstedet eller stålverkshallene står på byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger. Hovedhensikten med utbyggingen av Ensjø er å gjøre området om fra en bilby til en boligby. Både i Levahns og i stålverkshallene er det i dag virksomhet knyttet til bilsalg, mens utbygger ønsker boliger og næringsvirksomhet.
Stålverkshallene er bygget på en grunn av blåleire, og dette vil trolig ikke tåle en tung boligmasse. Det vil ikke være lønnsomt å bygge boliger her, sier Hans Normann Dahl, som selv har klare visjoner for bygningene.
Jeg ser for meg en flerbrukshall, sier han.

Idrett, kunst og kultur

Byantikvaren vurderte å bevare stålverkshallene, men konkluderte med at de opptar for stort volum i forhold til utbyggingspotensial. Hallene er lite egnet til boligformål, og fordi en eventuell ombygging vil kreve store inngrep hevdet byantikvaren at bevaring ville ha liten hensikt. Hans Normann Dahl mener imidlertid at man bør se på andre alternativer enn bolig.
Foreningslivet i området vil kunne ha utstrakt nytte av disse lokalene. Det er jo allerede lagt opp til mulighet for å lage skiller inne i hallene, og jeg ser for meg at man kan ha både idrett-, kunst- og kulturarrangementer her. På så store områder kan man jo ha mange parallelle arrangementer, og jeg tror ikke det krever en stor endring, sier han.
Når det gjelder Levahns mekaniske verksted så har byantikvaren i utgangspunktet anbefalt bevaring, men bygget er ikke oppført på den såkalte gule listen over bevaringsverdige bygg. Plan- og bygningsetaten ønsker ikke å bevare bygget fordi hensynet til en god helhetlig utvikling av område skal veie tyngre. Også planleggingsprogrammet for Ensjø forutsetter riving av både Levahns og stålverkshallene.
Jeg synes man burde se mulighetene i disse byggene isteden for å bare rive dem ned. Det er jo historie, som aldri vil komme tilbake, sier Dahl.