Det har bygget seg opp til strid om byggehøyder på Oslos vestkant, nærmere bestemt på Skøyen, der plan- og bygningsetaten ønsker bygninger på opp til 16 etasjer.

- Det å ha høyhus så høyt som dette blir feil. Det blir litt Manhattan på Skøyen, og det er ikke bra. Det blir for dominant, sier Carl Oscar Pedersen (H), leder av bydelsutvalget i Ullern bydel, til Nettavisen.

Maks byggehøyde i Oslo, som ble vedtatt av politikerne for 15 år siden, er imidlertid 12 boligetasjer eller 42 meter.

- Jeg er veldig overrasket. Hvis man ønsker medvirkning så har et enstemmig bydelsutvalg gått imot så høye hus, sier Pedersen.

Se video av planene øverst i saken.

- Tross alt i utkanten

Noen steder av byen er det likevel gjort unntak, som i Bjørvika der det er tillatt å bygge 16 etasjer eller bygg på 64 meter.

- Men vi er i utkanten av Oslo, tross alt, vi er ikke i sentrum av Oslo. Det er et område med småhusbebyggelse rundt, og da passer det rett og slett ikke å få så høye hus inn der, sier bydelslederen.

Målet med reguleringsplanen er å øke innbyggertallet på stedet, og da må det fortettes og bygges mer.

- Forstår du at det må fortettes på Skøyen?

- Ja, det forstår jeg. Vi har i vår mulighetsstudie som bydelen har laget pekt på fortetning. Men ikke så høyt, og vi er uenig i grepet som nå tas, sier Pedersen.

Det er sentralt ved Skøyen stasjon at kommunen mener det kan bygges 16 etasjer.

- Skuffende at de ikke lytter

Som Nettavisen skrev tidligere i år, er det spesielle ved Skøyen-utbyggingen at både utbyggere, grunneiere og beboere er misfornøyd med det de mener er manglende dialog med planmyndighetenes side.

- Samspillet og medvirkningen man legger opp til har vi ikke sett noen spor av, og det synes jeg er skuffende. Vi har brukt mye ressurser gjennom mange år, og da synes jeg det er veldig skuffende at vi ikke blir lyttet til, sier Pedersen.

Han setter nå sin lit til bystyrepolitikerne som til slutt skal vedta planene.

- Siden etaten ikke lytter, så håper jeg i alle fall at politikerne står ved det de har sagt om medvirkning, sier han.

- Vil ha liv hele døgnet

I plan- og bygningsetatens forrige forslag til reguleringsplan for Skøyen, ble antall etasjer redusert etter flere klager. Men nå har de altså endret mening.

- Vi har tidligere foreslått flere områder med slike høyder, men etter forrige gang saken var på offentlig ettersyn så justerte vi vårt planforslag. Men så har vi fått en bestilling tilbake fra byrådsavdelingen for byutvikling om å øke høydene på noen av feltene igjen, forteller Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i plan- og bygningsetaten, til Nettavisen.

- Men dette er høyere enn det som er tillat i Oslo?

- Høyder tilsvarende 16 etasjer i et område som Skøyen, er over det som har vært strategien for høye hus i Oslo, sier Wasstøl.

Han viser til at et av hovedmålene med planen er å øke innbyggertallet på Skøyen med 11.000 nye innbyggere, og at det da må bygges både tettere og høyere.

- Det er et stort område med potensiale for betraktelig mye mer boliger. Noe som er utfordringen med Skøyen i dag er at det er mye kontorer i sentrale områder og lite boliger. Så målet er å få inn flere mennesker og få et byområde som har liv hele døgnet og ikke slokner når kontorene stenger på ettermiddagen, sier Wasstøl.

- Klart det synes godt

Onsdag kveld arrangerte etaten et folkemøte om planene, der over 200 personer møtte fram. Der ble høyder et av stridstemaene.

- Hva tenker dere om alle reaksjonene?

- Vi er kjent med at høyde har vært en del av de mer kontroversielle delene av arbeidet med Skøyen. Det er mange som støtter at det er muligheter for å gjøre noe der, at det er et område som er veldig attraktivt, men det har vært mye motstand mot å gå så høyt som 12-16 etasjer, sier avdelingsdirektøren, og legger til:

- Dette er en plan som skal vedtas av bystyret, og vi regner med at høyder blir et viktig tema i behandlingen av saken.

- Hvorfor tror du det blir så mye debatt om byggehøyder?

- Klart høye bygg synes godt, så jeg har forståelse for at mange synes det er uakseptabelt der de oppholder seg. Når høyder går opp så gir det et sterkere inntrykk og kontrasten mellom det som man har bygd før og det som kommer blir større, sier Wasstøl.

Sier nei til bare park

Men det er ikke bare høyder som engasjerer. Protestene går på både manglende involvering fra planmyndighetenes side, volumer og en altfor stor trafikk gjennom området.

Det er opprettet en egen aksjonsgruppe, Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering, som nå har 881 medlemmer på Facebook. De ber om en reguleringsplan som vil «skape et attraktivt sted å komme til og ikke varig skade med inhuman materialbruk, høyder og utforming på bakkeplan».

I tillegg krever de attraktive uteområder, noe det også var et stort engasjement rundt på folkemøtet, om å lage en park på området mellom dagens E18 og sjøen.

- Vi vil ha mer friområder mot sjøsiden, og ikke høyhus. Vi vil ha park og fellesområder for hele Oslo, sier Pedersen.

Plan- og bygningsetaten ønsker imidlertid ikke bare park mot sjøen.

- Vi har brukt ganske mye tid på å forklare hvorfor vi mener at det er viktig at området får bebyggelse og en større park. Det handler om at E18 blir liggende der, og ved å få næringsbygg mot E18 vil det skjerme mot støy og luftforurensning. Det vil også bli et attraktivt område for boliger og sosial infrastruktur, sier Wasstøl.

- Motstridende ønsker

Om kritikken som har kommet om manglende involvering, svarer han:

- Vi har sett gjennom planprosessen at de som har engasjert seg har ganske motstridende ønsker, og slik blir det fort. Det er veldig attraktivt både for boliger og kontorer.

Høringsfristen til planene er satt til 6. januar neste år, og Plan- og bygningsetaten vil deretter samle alle innspillene, kommentere dem og så sende saken til politisk behandling. Saken vil bli endelig vedtatt i bystyret.

- Så når kan det begynne å skje ting på Skøyen?

- Vi antar at det på noen av feltene i planen kan skje ting ganske raskt. Flere av feltene har det vært jobbet med i flere år. Området langs sjøen avhenger av at man finner en alternativ plassering for båtopplag, og det kan ta tid, sier Wasstøl.

Samtidig med planarbeidet pågår planleggingen av Fornebubanen, og den nye t-banestasjonen på Skøyen. Banen skal etter planen stå klar i 2026.

- Det ses på en annen plassering av stasjonen, og om det kan plasseres mer i fast fjell for å redusere kostnader og unngå stengte veier i området, sier han.