Gå til sidens hovedinnhold

Vil bygge boliger ved gravhaug

Tomten rundt gamle Oppsal gård ønskes bebygd med opptil 80 boliger.

OPPSAL: Like bortenfor Oppsal t-banestasjon kan du i dag se restene av gamle Oppsal gård.

Deler av eiendommen er allerede utbygget, noe er uregulert og noe er ikke i samsvar med eiendomsforhold.

Ny eier ønsker å rydde opp i dette, for å videreutvikle eiendommen med boliger. Det foreslås også å skille ut og bevare noe av det gamle.

Fem-seks etasjer

De siste papirene hos Plan- og bygningsetaten viser at eiendommen ønskes bebygd med cirka 70-80 nye boenheter.

Det foreslås rekkehusbebyggelse i to og fire etasjer, samt blokker i en lamellstruktur mot turveien i øst. Høyeste bygg er på fem + en etasje, og det er inntrukne toppetasjer.

Det skal opprettes et samlet gårdsrom og en tursti mellom eksisterende småhus og nybygg.

Det planlegges underjordisk parkering, og i forhold til adkomst sees det på forskjellige løsninger.

Våningshus og gravhaug

Det gule våningshuset i Oppsalveien 20 foreslås utskilt og bevart, med bruksendring fra enebolig til firemannsbolig.

Oppsalveien 20b (mot Oppsal terrasse) er regulert til boliger/atriumshus og ønskes innlemmet i planområdet.

Oppsalveien 22 (nærmest t-banen) foreslått regulert til bolig med egne bestemmelser.

En fredet gravhaug fra jernalderen ligger i sydvestre del av tomten. Den foreslås bevart.

LES OGSÅ: Ringnes bygger boliger, butikk og kafé ved porten til Ekeberg

BU vil ha barnehage

Østensjø bydelsutvalg (BU) behandlet saken ved årsskiftet.

De mener at en barnehage bør innlemmes i planene, og vil ikke at høyder og bygningsvolum på nybygg skal bli for dominerende i forhold til omkringliggende bebyggelse.

BU påpeker at området er svært belastet med gateparkering, og vil ha vurdert trafikksikringstiltak i Oppsalveien.

LES OGSÅ: Bydelsutvalget vil forby gateparkering på Oppsal og Manglerud

I krysset Oppsalveien-Vetlandsveien-Haakon Tveters vei foreslår de rundkjøring eller lysregulering.

BU påpeker også at skolekretsen er full, at Oppsal senter skal bygges ut og at kollektivkapasiteten i området bør økes ved ytterligere utbygging.

LES OGSÅ: Obos foreslår barnehage når de bygger ut Oppsal senter

Delte meninger

Byantikvaren krever arkeologisk registrering , men vil uansett ha strenge restriksjoner rundt gravhaugen og dens siktsone.

De fraråder sterkt at enkelte deler av eiendommen bebygges.

De er positive til bevaring av våningshuset i Oppsalveien 20, og ser gjerne at våningshuset og uthuset i Oppsalveien 20b også bevares.

Plan- og bygningetaten skal være skeptisk til foreslåtte høyder på lamellbebyggelsen.

Logg Arkitektur påpeker i sakspapirene at de er i en tidlig fase av planarbeidet, og at de nå ser på muligheten for å skape mer åpning mellom lamellene.

FLERE SAKER FRA DITTOSLO:

Vil gi Anne-Cath. Vestly egen plass på Bøler

Her vil de bygge boliger for vanskeligstilte

Råkjørte langs skoleveien

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis