Gå til sidens hovedinnhold

Vil bygge gangtunnel

Alna Høyre ønsker seg en gangtunnel mellom Ellingsrud T-banestasjon og bebyggelsen på andre siden av Ellingsrudåsen.

Ellingsrud: Den eneste forbindelsen mellom T-banestasjonen og Ellingsrud senteret på den ene siden av Edvard Munchs vei, og bebyggelsen på andre siden av åsen i dag, er en gangbru over veien.

Alna Høyre mener at en gangtunnel vil kunne gi nytt liv til Ellingsrud senter.

- Tanken om gangtunnelen er forankret i vår lokale handlingsplan. Vi håper at vi kan få en bred politisk enighet om dette i bydelsutvalget, sier nestleder Børge Ingvaldsen (H) i Alna BU.

Såpeglatt

Gangbroen over Edvard Munchs vei er for tiden den eneste forbindelsen med T-banen for folk som bor på andre siden av Ellingsrudåsen. Det holder ikke, mener Ingvaldsen.

- Det er en meget vanskelig vei for mange om vinteren. Veien og broen kan være såpeglatte og vanskelige å komme over.

Direkte tunnel mellom T-banen og Henrik Sørensens vei ville etter Ingvaldsens mening vært med på å skape større tilhørighet til hele området.

- Hele området er et fantastisk rekreasjonsområde og burde gjøres mer tilgjengelig for alle beboere.

Kostbart prosjekt

En gangtunnel på rundt tre hundre meter ville på ingen måte vært et billigprosjekt.

- Ja, det kan være kostbart å bygge, men det er store fordeler ved dette, sier Ingvaldsen.

Det er Oslo sporveier som i tifelle ville bygget tunnelen.

- Jeg håper at dette forslaget kunne være noe som Oslo sporveier ville sett nærmere på. For å komme dit må vi ha en bred politisk enighet om saken i bydelsutvalget, sier Ingvaldsen.

Selv tror han på at gangtunnel er et realistisk prosjekt.

- Jeg har stor tro på at også de andre politiske partiene i bydelen har det samme synspunktet om denne saken.

Må ha hjelp

Ingvaldsen har lagt inn et verbalt forslag for bydelsutvalget i siste BU-møtet.

- Dette forslaget vil bli satt på dagsorden i Miljø- og byutviklingskomiteen før det blir sendt videre, sier Ingvaldsen.

Han satser også på hjelp fra beboere på Ellingsrud.

- Jeg håper at dette forslaget vil få stor tilslutning fra folket og at de støtter dette kravet. Vi må ha hjelp fra beboere for å få denne saken gjennom, sier Ingvaldsen.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien