Ole-Anton Teigen mener at norsk landbruk må satse på egne ressurser og prioritere det norske bønder har naturlige forutsetninger for å produsere, nemlig mørkt kjøtt fra kyr og sauer, og ikke hvitt kjøtt, skriver Nationen.

Lederen i Småbrukarlaget vil at prisen på kylling-, fjærfe- og svinekjøtt må dobles.

VIl skru opp prisen
For å gjøre det mer attraktivt for norske forbrukere å kjøpe mørkt kjøtt mener Teigen at myndighetene må bruke pris som virkemiddel.

- I dag får en kjøpt fint svinekjøtt til 30 kroner og kyllingfileter til 40 kroner. Det hvite kjøttet er sykt billig, og det bør bli mye dyrere for å gjøre mørkt kjøtt mer konkurransedyktig, sier Teigen.

- Kylling ikke er bærekraftig
Han begrunner forslaget med at forbrukerne bør betale mer for hvitt kjøtt som ikke er produsert på en bærekraftig måte, men basert på import av fôr fra Brasil og andre land.

- Denne jorda kunne i stedet blitt brukt til å dyrke korn til menneskemat, og jordbruket i Brasil er en trussel mot regnskogen, sier Teigen.

Lederen av Småbrukarlaget mener produksjonen av mørke kjøttslag i Norge er tuftet på en helt annen og mer bærekraftig måte enn produksjonen av hvitt kjøtt. Ifølge Teigen bør ikke landbruket satse enda mer på produksjon som baserer seg på importerte råvarer.

Har enorme lagre rødt kjøtt
Utspillet fra Teigen kommer samtidig som landbruket melder om rekordstore lagre av storfekjøtt og derfor varsler prisdumping over nyttår. Salget av hvitt kjøtt går i tillegg stadig oppover.