Gå til sidens hovedinnhold

Vil du flytte på sommerferien? Det kan sjefen din nekte deg

- Men det bør være rom for å flytte hovedferien til august, mener NHO.

Se videointervju med helsedirektør Bjørn Guldvog om årets sommerferier her:

Mange drømmer om at årets sommerferie skal bli et skikkelig avbrekk fra munnbind og virusprat.

- Det er lite vi kan si med sikkerhet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Nettavisen i intervjuet over.

- Men hvis dette går som vi håper, kan vi få en sommer som er minst like god som i fjor og kanskje mot slutten av sommerferien i større grad reise mellom enkelte land i Europa og våre naboland, sier Guldvog, forsiktig optimistisk.

Les også: Gjenåpningsplan i fire trinn - Erna røpet viktig dato

- Så - kan det være en idé i dette unntaksåret å flytte fellesferien fra juli til august?

- Vi har tatt en spørrerunde til dem som kan mest om temaet.

- Hvordan stiller NHO seg til å å utsette fellesferien til august fordi alt tyder på at pandemien letter utover sommeren?

- Det viktigste, særlig i år, er at det både blir gitt god anledning til at alle får et skikkelig avbrekk og at vi får hele Norge tilbake i arbeid, så raskt og trygt som mulig, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, til Nettavisen.

Melsom sier videre at feriemulighetene er mange:

- Ferieloven åpner allerede for å plassere hovedferien i august, så det bør være rom for arbeidsgivere og arbeidstakere å finne gode løsninger både for ferieavvikling og å sikre videre drift etter et krevende år.

Nettavisen avventer svar fra LO på samme spørsmål.

Advokatfullmektig Espen Heimdal hos advokatfirmaet Kvale sier til Nettavisen at begrepet «fellesferie» ikke er et begrep som følger av ferieloven, men betegner den perioden store grupper arbeidstakere vanligvis tar sommerferie.

Les også: Fyrte løs med korona-kritikk: Da ga helsemyndighetene klar tale tilbake

- Dette har du krav på

- Det har vært vanlig å legge fellesferien til de tre siste ukene i juli. En beslutning om å flytte fellesferien på overordnet nivå er derfor ikke noe som praktisk lar seg gjøre – ferieavviklingen avklares og avtales på hver enkelt arbeidsplass.

Men - dette har du krav på:

- En arbeidstaker har rett til å kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som varer fra 1. juni til 30. september. Dette må arbeidsgiver respektere.

Heimdal understreker at det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å nærmere bestemme når avviklingen skal skje.

- Før avgjørelse tas plikter arbeidsgiver å drøfte dette med arbeidstakerne, og ideelt sett blir man enige om en løsning hvor arbeidsgiver etterkommer arbeidstakerens ferieønsker. Kommer man derimot ikke til enighet har arbeidsgiver siste ordet.

«Age before beauty»

Ifølge Heimdal kan derfor ikke arbeidstakere kreve at ferien legges til august i stedet for juli.

«Age before beauty» gjelder imidlertid for de som er i de gylne 60-årene:

- I en særstilling står imidlertid arbeidstakere som har fylt 60 år. I ferieloven gis man da rett på en ekstra ferieuke per år, og den klar hovedregelen er at arbeidstaker selv kan bestemme når denne ferieuken skal avvikles.

Se videointervju med Guldvog om vaksineskepsis: