*Nettavisen* Nyheter.

Vil endre inflasjonsmålet

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea mener norsk økonomi har et problem. Juel mener at Norges Bank bør endre inflasjonsmålet fra 2,5 til 2,0 prosent.

19.05.08 00:16

Underliggende inflasjon er igjen blitt lavere enn ventet. Det betyr at det kreves et strammere arbeidsmarked og høyere lønnsvekst enn tidligere forutsatt for at inflasjonen skal bringes opp til målet på 2,5 prosent. To år frem i tid ventes det fortsatt at styringsrenten til Norges Bank vil ha nådd 4 prosent. I siste makroøkonomiske rapport fra Nordea er derfor anslaget for renteoppgangen i inneværende år noe nedjustert.Inflasjonen svikter

I rapporten skriver Steinar Juel at inflasjonen synes å svikte Norges Bank. I det meste av fjoråret utviklet økonomien seg om lag som sentralbanken hadde anslått. Derfor kom første renteøkning som planlagt i juni og den andre i november. Markert lavere inflasjon enn ventet ved årsskiftet 2005/2006 kombinert med sterkere fall i arbeidsledigheten, har gjort rentebildet fremover mer uklart.Alt bortsett fra underliggende inflasjon tilsier at renten skal opp, og det ikke i et altfor langsomt tempo, mener sjefønomen. Han er ikke tilfreds med at Norges Bank styrer etter underliggende inflasjon.Kina-effekten

I følge sitt mandat skal Norges Bank korrigere for "særskilte midlertidige forstyrrelser" i inflasjonen når de fastsetter renten. I dag korrigeres det for den ene Kina-effekten, den kraftige oppgangen i oljeprisene, men ikke for fallet i prisene på importerte forbruksvarer. Underliggende inflasjon blir da svært lav, og pengepolitikken blir rettet inn mot å få opp lønnsveksten unødvendig mye. Om noen år vil trolig Kina-effektene helt eller delvis reverseres. Da vil lønnsveksten i Norge måtte presses unødvendig langt ned. Erfaringene de siste måneder forsterker inntrykket av at det er behov for en viss overhaling av inflasjonsmålet, mener han.Han vil derfor endre inflasjonsmålet til Norges Bank.Vi har tidligere pekt på at inflasjonsmålet i Norge burde ligge på 2 prosent, som hos våre viktigste handelspartnere. Flere andre synes nå å ha kommet til samme konklusjon. Juell mener at det i rentesettingen ville være klokt og tatt mer eksplisitt hensyn til store endringer i formuesverdiene. En bør også revurdere hva en skal regne som underliggende inflasjon, skriver Juel.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.