Forretningsmann og kirkegjenger Arne Viste (52) dømmes til ett års betinget fengsel for å ha gitt arbeid til 70 av de 3000 «ureturnerbare» asylsøkere i Norge.

De kommer seg ikke av flekken fordi deres hjemland ikke vil ta imot dem.

Dommen vekker sterke reaksjoner og splitter politikerne.

- Må gis midlertidig arbeidstillatelse

SVs leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen, reagerer kraftig og beskriver Viste som en hedersmann.

- Vi i SV mener at når folk faktisk er ureturnerbare, må de gis midlertidig arbeidstillatelse og utvidet rett til helsetjenester. I dag får de kun helsehjelp i akutte tilfeller og fra frivillige, sier Andersen til Nettavisen.

Hun erkjenner at politikerne har sviktet:

- I mange år har vi stukket hodet i sanden i håp om at det går over, men det gjør ikke det. De er ureturnerbare. Viste har vist at det er mulig å få denne gruppen i jobb, han er en hedersmann som har spilt med åpne kort hele tiden, roser hun.

Vil fremme forslag i Stortinget

Andersen ser ingen betenkeligheter med å gi denne gruppen midlertidig arbeidstillatelse:

- Nei, det er vanskelig å se at det kan være til skade. Dessuten – i tillegg til de sosiale aspekt ved å være i jobb: Hvis vi vil svart arbeid og sosial dumping til livs, må det å sikre jobb til alle høyt på dagsorden, sier hun engasjert.

- Vi skal ikke ha ordninger som gjør det umulig å jobbe lovlig! Det undergraver alt seriøst arbeidsliv og velferdsmodellen vår, sier Andersen.

- Hva vil dere i SV konkret gjøre for å få til en lovendring?

- Vi vil fremme forslag i Stortinget om å tillate midlertidige ansettelser – kanskje allerede nå i forbindelse med SVs alternative budsjett, sier hun.

Sp: - Selvsagt rett til å jobbe

Andersen får støtte av Sps Per Olaf Lundteigen.

- Ureturnerbare folk som lovlig kan oppholde seg i Norge må sjølsagt ha rett til å skaffe seg lovlig inntekt av sitt arbeid, sier Lundteigen til Nettavisen.

- Bør de få rett til legehjelp?

- Ja, de skal ha rett på legehjelp på lik linje med andre som har lovlig opphold i Norge, svarer Lundteigen.

Frp: - Vi er imot

Det mener ikke Frps Erlend Wiborg:

- Vi er imot at asylsøkere som har fått avslag på sin søknad skal få jobbe i Norge. Har man fått avslag på sin søknad skal man returneres raskest mulig. Hvis man åpner opp for at illegale asylsøkere skal få arbeidstillatelse vil det gjøre det attraktivt å reise til Norge og søke om asyl selv om man vet at man får avslag, for da kan man jobbe og tjene penger i den perioden og trenere returen etter avslag.

- Bør de få rett til legehjelp?

- Når det gjelder helsehjelp så bør alle få rett på akutt helsehjelp, men er man ulovlig innvandrer i Norge bør man ikke få rett på noe annet enn akutt helsehjelp.

Ap vil ikke åpne for arbeidstillatelse

Aps innvandringspolitiske talsmann, Masud Gharahkhani, er helt på linje med Wiborg:

- Vi slår ring om asylinstituttet. Derfor må vi ha en rettferdig politikk der de som ikke har beskyttelsesbehov drar hjem. Derfor kan vi ikke åpne opp for arbeidstillatelse for de som ikke har rett på beskyttelse, da undergraver vi hele asylretten. Det er veldig få som ikke kan returnere dersom de selv bidrar til det, og det beste er om de gjør dette selv, frivillig og raskt, sier Gharahkhani til Nettavisen.

Slik presiserer han Aps nye flyktningepolitikk:

- Aps nye flyktningpolitikk bygger på to viktige fundamenter. At den beste flyktningpolitikken er å stille opp for mottakerland og flyktninger i nærområdene. Norge skal bidra til prosjekter som sikrer at flyktninger får muligheten til å forsørge seg selv. Her hjemme skal vi tenke rettferdig ved å ta i mot noen kvoteflyktninger. Det er de mest sårbare flyktningene som har rett på beskyttelse. Da kan vi komme i gang med arbeidsnorsk og veien inn i norsk arbeidslivet fra dag én.

- Bør de uretunerbare få rett til legehjelp?

- Når det gjelder helse, så har alle som er i Norge uansett status rett på nødvendig helsehjelp i dag, svarer han.

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen mener «dommen setter sunt folkevett til side, og er et tegn på en kriminelt dårlig politikk der stortingsflertallet heller vil ha folk på sosialbudsjettet, enn å sette dem i arbeid».

Nettavisen har vært i kontakt med samtlige partier på Stortinget til denne saken. Vi venter fortsatt på svar fra Høyre, Venstre, KrF og Rødt.