OPPSAL: Planene om å rive og bygge nytt i Oppsalveien 20–22 har engasjert og provosert nærmiljøet. Siste nytt i saken er at Veidekkes og Stegg Eiendoms planforslag i juni endelig ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Ifølge saksinnsyn på etatens hjemmeside ønsker PBE å fremme et alternativt utbyggingsforslag for eiendommen.

Det oppgis at planforslaget for Oppsal gård vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 8. oktober.

LES OGSÅ: Beboere frykter rasering av Oppsal

Rekkehus og blokker

Utbygger mener byens boligbehov og nærheten til kollektivtransport forsvarer fortetting, og ved å bygge høyt vil de skape større og bedre utearealer.

I tillegg til ti rekkehus på to-tre etasjer på nedre del av tomten, foreslår de tre blokker med 99 leiligheter og p-kjeller.

Leilighetene er fordelt på en blokk på fire-fem etasjer omtrent der det gule huset står, en langstrakt blokk på fem-seks etasjer mot øst og en blokk på åtte etasjer mot sykehjemmet.

Utbygger vil rive alle eksisterende bygninger på Oppsal gård og den røde eneboligen i Oppsalveien 22.

De mener lite av dagens situasjon henviser til tidligere gårdsdrift, påpeker at hovedhuset er ombygd og at bygningene er preget av vedlikeholdsetterslep.

LES OGSÅ: Vil rive alt på Oppsal gård og bygge nytt

Falsk gravhaug

I eplehagen på gamle Oppsal gård har man i alle år trodd at det lå en gravhaug, noe som har lagt begrensninger på utbygging.

Nylig har Byantikvaren imidlertid foretatt undersøkelser, som viser at haugen ikke er noen gravhaug – og dermed ikke et fredet kulturminne.

Utbygger har likevel valgt å ikke bygge akkurat der. De skriver at de er opptatt av å bevare et grønt preg og mener eplehagen har verdi for beboerne.

Ifølge planforslaget ønsker de også god avstand til småhusene på nabotomten, der beboerne har klaget på at de vil bli liggende innesperret og i skyggen av ny bebyggelse.

LES OGSÅ: Vil bygge boliger ved gravhaug

Lokal motstand

Naboer, Østensjø bydelsutvalg og en rekke andre i nærmiljøet har engasjert seg i den foreslåtte utbyggingen.

Protestene går blant annet på at bebyggelsen vil bli for massiv og dominerende.

Beboere frykter dessuten ytterligere trafikkproblemer i Oppsalveien og at fortettingen vil utslette minnene om Oppsal gård og dermed ødelegge en viktig del av lokalhistorien.

Lokalt er det et ønske om at man må se helhetlig på fortettingen av Oppsal, og frykt for at stykkevis utbygging vil ødelegge områdets særpreg og overbelaste infrastrukturen.

I tillegg til at Oppsal gård skal bygges ut, skal blokkene på nabotomten i Oppsalveien 24-26 bygges på med to etasjer.

Obos har store planer for nye Oppsal senter, og også i Oppsalveien 23-27 er det foreslått fortetting i form av blokker.

LES OGSÅ:

Vil ha bom i Oppsalveien

Bydelsutvalget vil forby gateparkering

Godlia skole ferdig utbygget til skolestart