*Nettavisen* Nyheter.

Vil EU-harmonisere rederibeskatning

Regjeringen har i dag lagt frem skipsfartsmeldingen, som ikke inneholder noen konkrete forslag til endrigner i rederibeskatningen, men det ønskes økt harmonsiering med EUs nivåer

19.05.08 00:53

Ifølge stortingsmelding nr. 13 lagt frem i dag, Skipsfartsmeldingen, så vil regjeringen først legge frem konkrete forslag til endringen i rederibeskatning i forbindelse med budsjettet for 2005.Regjeringen ved Nærings- og handelsdepartementet sier i emelding at de ser et behov for økt harmonisering mot EU-nivå i rederibeskatning, og trekker frem ordningene i Danmark og Nederland.Det påpekes spesielt at reglene for valuta- og finansaktiva må ses på i lys av innstramingene som ble gjort i de norske reglene i 2000.- Mange land i EU har siden 1996 innført gunstige skatteordninger for rederier. Et felles trekk ved disse ordningene er bl.a. at det er en lempeligere beskatning på finansinntekter, og en lavere tonnasjeskattavgift enn i Norge, heter det i meldingen.- Regjeringen vil komme tilbake til konkrete forslag til endringer og tilpasninger i rederiskatteordningen i statsbudsjettet for 2005.NIS også for norsk offshore

Et annet moment i meldingen er at regjeringen vil åpne for utenlandske mannskaper i norsk innenriksfart. Igjen er det utviklingen i Europa forøvrig som vise vei.- De fleste land har helt eller delvis åpnet adgang til å ansette utenlandsk mannskap på hjemlandets vilkår i de ordinære nasjonale registre, skriver regjeringen.Det foreslås at det åpnes for NIS registrerte skip også skal kunne gå i inneriksfart. Eu har åpnet for at alle lands skip kan gå i de andres inneriksfart, men unntaket er NIS-skip som både er utestengt fra Norge og EU.- Det fremstår som et paradoks at NIS registrerte skip i motsetning til alle andre skip registrert i EØS-land ikke har adgang til innenriksfart verken i Norge eller i EØS-området for øvrig, til tross for at kostnadsnivået for drift av NIS-skip nå er på et gjennomsnittlig EØS-nivå, heter det.Regjeringen vil på den bakgrunn foreslå en forskriftsendring som innebærer at NIS-skip gis adgang til å ta oppdrag i norsk petroleumsvirksomhet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.