Vil finne ut om strømkunder betaler for mye

Oslo (NTB): Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter spørsmålstegn ved den store økningen i Statnetts utgifter til drift og vedlikehold. De lurer på om kundene må ta for mye av regningen.

Direktoratet påpeker at disse utgiftene har økt med nesten 70 prosent fra 2005 til 2011, prisveksten er iberegnet. Tilsvarende tall for resten av nettbransjen har vært relativt stabile.

- Det er NVEs oppgave å påse at strømkundene ikke betaler mer i nettleie enn det som er nødvendig for å sikre en god og stabil kraftforsyning. Store investeringer fører til at nettselskapenes kostnader stiger, og effektiv drift er derfor viktigere enn noensinne, sier direktør Per Sanderud.

Han vil nå evaluere Statnetts reguleringer, men understreker at eventuelle innstramminger ikke skal gå på bekostning av nødvendig vedlikehold og beredskap. Statnett eier og driver hele sentralnettet i Norge.

- Statnetts kostnader utgjør om lag 3 øre per kilowattime (kWh) for vanlige husholdninger. Dette utgjør om lag 10 prosent av gjennomsnittlig nettleie. Statnetts kostnader er blant de laveste i Europa målt per kWh, sier Gunnar Løvås, konserndirektør for strategi og samfunnskontakt i Statnett til NTB.

Han begrunner utgiftsøkningen med at det i perioden 1990-2005 knapt ble investert i det norske kraftnettet. Mange av de gamle anleggene nærmer seg nå pensjonsalder, og dermed trengs mye ressurser til vedlikehold og nyinvesteringer. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.