Vil fjerne hivparagrafen

Foto: Shutterstock

SVs homonettverk mener hivparagrafen i straffeloven kriminaliserer alle hivsmittede.

18.03.09 17:56

Torsdag starter SVs landsmøte i Bergen, men allerede onsdag kveld skal landsstyret ta stilling til hvilke foreslåtte uttalelser landsmøtet skal behandle.

Ett av forslagene, fra SVs homonettverk, lyder slik:

«SV mener at § 155 i straffeloven - paragrafen om smittsomme sykdommer - må fjernes. Alternativt må det vedtas at den ikke gjelder hiv/aids. Paragrafen virker stigmatiserende og bidrar ikke til å forebygge hivsmitte. Den skaper problemer for hivpositives livskvalitet fordi den ikke bare gjør det straffbart bevisst å smitte andre, men gjør det straffbart å utsette andre for smitte. Det betyr at enhver seksuell handling fra en hivpositiv kan rammes. Beskyttelse mot hivsmitte må være et felles ansvar for både hivpositive og hivnegative. Ved å ta fokuset bort fra hivnegatives ansvar for ikke å bli smittet kan paragrafen bli et hinder i det forebyggende arbeid.»

Les alt om landsmøtet på SVs hjemmeside.

Seks års fengsel
Slik lyder hivparagrafen:

«§ 155. Den som med skjellig grunn til å tro at han er smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom, forsettlig eller uaktsomt overfører smitte eller utsetter en annen for fare for å bli smittet, straffes med fengsel inntil 6 år ved forsettlig overtredelse og med fengsel inntil 3 år ved uaktsom overtredelse. Medvirkning straffes på samme måte. Er fornærmede den skyldiges nærmeste, finner offentlig påtale bare sted etter fornærmedes begjæring med mindre allmenne hensyn krever det.»

- Loven tar ikke hensyn til de som ikke tar ansvar og lar være å teste seg. Vi mener at alle har ansvar for å beskytte seg selv mot hivsmitte, sier Tore Aasheim, styremedlem i homonettverket.

Han opplyser at homonettverket fortsatt vil jobbe med saken, uansett om uttalelsen passerer utsilingsprosessen onsdag kveld eller ikke. Homonettverket får støtte fra organisasjonen HivNorge.

- Vi er ikke spesielt glad i den paragrafen og har lenge jobbet for å få politikerne til å forstå at kriminalisering og forebygging ikke hører sammen. Straff fungerer ikke i denne sammenhengen og vi mener at straffelovens bestemmelse om legemsbeskadigelse bør dekke dette, sier juridisk rådgiver Inger-Lise Hognerud i HivNorge.

- Moralske føringer
Regjeringen har foreslått å videreføre hivparagrafen i den nye straffeloven, men ifølge forslaget skal de som lever i ekteskapslignende forhold nå kunne gi samtykke til å la seg utsette for smitte. Les mer om smitteoverføring og ny straffelov på regjeringens hjemmesider.

- Det er mye moral inne i bildet i forhold til hivspørsmålet og lovregulering. Etter forslaget så vil for eksempel ikke en hivnegativ kjæreste som man ikke bor sammen med kunne samtykke til å la seg utsette for smitte, sier Hognerud.

Hun mener SVs homonettverk er inne på et helt sentralt poeng når de fremholder at hivnegative har et selvstendig ansvar for å beskytte seg mot smitte.

- Over halvparten av alle som blir hivsmittet smittes av personer som ikke vet at de har hiv. Da sier det seg selv at det ikke er tilstrekkelig forebyggende å legge alt ansvaret for smittevern over på de hivsmittede, sier Hognerud.

Hognerud kjenner til 14 hivsaker som vært oppe for norske domstoler siden 1994. I om lag halvparten av sakene hadde det blitt tatt ut tiltale på tross av at den fornærmede parten ikke hadde blitt hivsmittet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.