Bymiljøetaten i Oslo kommune har utredet hvordan hele Oslo sentrum kan bli en nullutslippssone, og anbefaler at en slik sone innføres innenfor Ring 2 tidligst fra 2025.

I praksis vil det si at det vil bli forbudt å kjøre bensin- og dieselbiler innenfor området.

De foreslår at varebiler og lastebiler forbys først, og deretter to år senere, fra 2027, at også fossildrevne privatbiler forbys.

– Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby samtidig som vi gjør byen bedre å bo i. Jeg er glad for å få dette faglige underlaget til et av Oslos viktigste klimatiltak, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), i en pressemelding.

Beboere får unntak

Bymiljøetaten anbefaler imidlertid at det gis unntak for folk som bor innenfor området i fem år, fram til 2030, før forbudet mot bensin- og dieselbiler også innføres for dem.

Andre anbefalte unntak er trafikantgrupper som har samfunnsmessige behov som bevegelseshemmede (HC-kjøretøy/HC-kort), utrykningsbiler og beredskapskjøretøy.

Rapporten fra Bymiljøetaten anbefaler også at det må være etablert tilstrekkelig med ladeinfrastruktur før nullutslippssonen innføres, samt minst en bylogistikkterminal der transportører som ikke har nullutslippskjøretøy har mulighet til å levere varer som skal inn i sonen.

Opprinnelig var det foreslått en mindre nullutslippssone i Oslo sentrum innefor Ring 1 og Grønland/Tøyen-området, men Bymiljøetaten mener en større geografisk sone vil gi bedre klimaeffekt fordi det omfatter flere trafikkerte veier som igjen vil kraftigere utslippskutt.

– Det er ikke lov

Frps førstekandidat i Oslo, Lars Petter Solås, er sterkt kritisk til forslaget.

– Dette vil påføre både privatpersoner og næringsliv ekstra kostnader i en tid hvor mange allerede sliter økonomisk, sier Solås til Nettavisen, og påpeker:

– Både pandemien og konsekvensene av krigen i Ukraina har gjort livet vanskelig for mange næringsdrivende i byen vår. I tillegg har byrådet fjernet parkeringsplasser, som betyr færre kunder og lavere omsetning. Det siste næringslivet nå trenger er at byrådet gjør varetransporten dyrere og vanskeligere.

Folkets parti i Oslo er heller ikke særlig begeistret, og viser til at Oslo i dag ikke har lovhjemmel til å innføre en nullutslippssone.

– Da må de i så fall endre loven, sier partiets gruppeleder i Oslo bystyre, Cecilie Lyngby, til Nettavisen.

– Dette er en grov forskjellsbehandling av trafikanter. Det er ikke gjennomtenkt, og det er ikke kostnadsutredet – det er bare symbolpolitikk, raser Lyngby.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel opplyser i pressemeldingen at de ønsker å innføre nullutslippssone så snart hjemmelsgrunnlaget er på plass fra nasjonale myndigheter.

– Oslo og andre storbyer venter nå på at regjeringen skal gi kommunene mulighet til å innføre nullutslippssoner, sier Stav.

– Straffer de som ikke har råd

Senterpartiet mener forslaget vil ramme de med dårligst råd hardest.

– Folk har ulike behov for kjøretøy, og Oslo må være åpen for folk – uavhengig av behov. For mange av dem med dårligst råd, men som fortsatt har behov for bil, vil fortsatt den gamle, billige bensin- eller dieselbilen være det de har råd til. Derfor vil det ramme sosialt feil, sier Senterpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Morten Edvardsen, til Nettavisen.

Også næringslivet mener han blir hardt rammet.

– Det vil ramme et næringsliv som nå står i en vanskelig situasjon på grunn av økte kostnader, og da er det ikke rett tid til å begynne å påføre helt unødvendige kostnader, sier Edvardsen.

Senterpartiet er helt imot forslaget, og har i 2022 og 2023 foreslått å kutte midlene til å gjennomføre tiltaket.

– Overgangen til nullutslippskjøretøy må gjøres gjennom dagens positive virkemidler, ikke ved å ytterligere straffe de som ikke har råd til å bytte kjøretøy, hverken i dag eller i 2030, sier han.

Skal få ned utslipp

En nullutslippssone er et geografisk avgrenset område der kun nullutslippskjøretøy har tilgang. Målet med nullutslippssonen er at den skal redusere klimagassutslipp fra veitrafikken i Oslo.

Det påpekes i pressemeldingen at veitrafikken står for over 50 prosent av klimagassutslippene i hovedstaden, og at det er sektoren med størst utslipp. Oslo skal redusere direkte utslipp med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå.

Det er byrådsavdelingen for miljø og samferdsel som har gitt Bymiljøetaten i oppdrag å utrede hvordan en slik sone kan fungere i Oslo.

Anbefalingen fra etaten skal nå gjennomgås av byrådet, før de skal legge fram et forslag for bystyret.