Vil forby store trailere

Foto: Rune Korsvoll (NAF-bladet Motor)

Det betyr flere lasterbiler på veiene, og høyere CO2-utslipp, menter transportbransjen.

Vegdirektoratet vil forby trailere som er høyere enn fire meter. Det vil føre til 10.000 flere trailere på veiene, sier bransjen.

- Forslaget vil redusere nyttelasten med 15 prosent på mye av transporten i skognæringen. Dette vil redusere næringens konkurranseevne og bidra til økte utslipp av klimagasser, sier næringspolitisk direktør Ellen Alfsen i Norges Skogeierforbund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I dag kan trailere og tømmerbiler være 4,5 meter høye, men nå foreslås det en grense på 4,0 meter. Vegdirektoratet argumenterer med at lavere vogntog vil bidra til økt stabilitet på kjøretøyet og redusert risiko for velteulykker. Forslaget blir også presentert som en harmonisering i forhold til EU-regler.

Ser til nabolandene
- Vi mener i stedet at reglene bør harmoniseres med Sverige og Finland gjennom å innføre en grense på 60 tonn totalvekt, sier Alfsen.

Norges Skogeierforbund har sammen med Norsk Industri, Fellesforbundet, Treindustrien, Maskinentreprenørenes Forbund og Norskog sendt en høringsuttalelse der det protesteres kraftig mot å begrense høyden på vogntog til 4,0 meter.

- Dette vil årlig føre til over 10.000 flere vogntog på veiene, sier Alfsen.

Skogeierforbundet anslår at det vil dreie seg om 1.500 flere tømmerbiler, 6.200 vogntog med trelast og 2.500 flere transporter med flis.

Gode erfaringer
- Det vil være galt å harmonisere bestemmelsene om høyde på kjøretøy uten at dette ses i sammenheng med vogntoglengde og totalvekt, sier Alfsen, og viser til at det meste av transporten i våre naboland foregår med 30 prosent høyere nyttelast.

I brevet fra bransjeorganisasjonene hevdes det at erfaringene med 22 meter lange tømmerbiler er svært positive.

- Disse vogntogene er konstruert slik at de sporer godt, og derfor har problemene med framkommelighet vært små, heter det i brevet hvor det også argumenteres for enda lengre vogntog i Norge.

Bane uaktuelt
Alfsen mener at det på kort sikt ikke er mulig å overføre mer av denne godsmengden over på jernbane.

- I dag er dette i svært liten grad en reell problemstilling i Norge. Jernbanetransport er konkurransedyktig på pris på lengre avstander, men kapasiteten i jernbanenettet er sprengt, sier Ellen Alfsen.

- Den reduserte nyttelasten som forslaget medfører må i det alt vesentlige kompenseres gjennom flere kjøretøyer på veiene. Det er derfor ikke gitt at forslaget om høydebegrensning fører til redusert risiko for trafikkulykker, heter det i brevet fra bransjeorganisasjonene. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.