Dette er to av mange nye forslag til endringer i tobakksskadeloven som regjeringen sender på høring i dag. Målet med forslagene er å redusere tobakkstallene og dermed også tobakksskadene blant befolkningen. Det er særlig barn og ungdoms tilgang til tobakk helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) nå vil ha kraftigere lut mot.

- Jeg og min generasjon vokste opp med tobakksreklame. Min visjon for den oppvoksende generasjon nå er at de skal vokse opp i røykfrie miljø. Det viktigste er å hindre at unge begynner å røyke. De aller fleste har et langt liv foran seg, og vi vet jo at røyking er svært skadelig. Vi vil spare liv - bare i år dør rundt 5.000 mennesker i Norge av røykerelaterte sykdommer, sier helseministeren til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forby tipakning

Hun foreslår derfor nå et forbud mot salg av mindre sigarettpakninger enn tjuepakninger, slik andre land har gjort.

- Det handler først og fremst om ungdom og pris, for vi vet at ungdom er prissensitive, sier Strøm-Erichsen.

Departementet innser at forbudet mot tipakningen kan føre til at noen voksne røyker mer, men mener altså at det viktigste er å hindre at de unge begynner.

Helt høl i hue, skal ikke folk få lov å bestemme sjøl lenger nå da? Blir bare mer og mer storebror ser deg land dette her.... Mette på Facebook

Bevillingsordning for tobakk

Et annet tiltak departementet vil innføre er en kommunal bevillingsordning for tobakksalg, omtrent på samme måte som for alkohol. Forskjellen er at det ikke skal være noen begrensning på hvilke typer utsalgssteder som kan få salgsbevilling.

Poenget med bevillingsordningen er å hindre at mindreårige får kjøpt tobakk.

- Dette er en veldig viktig sak, fordi sanksjonsmulighetene her er at hvis man selger til noen under 18 år kan man miste bevillingen, sier Strøm-Erichsen.

I tillegg foreslår departementet en absolutt aldersgrense på 18 år for den som skal selge tobakksvarer.

Tobakksfri skoletid

Departementet vil også ha lovfestet tobakksfri skoletid for elevene, det vil si røyk- og snusfri skoletid. Forslaget gjelder ikke ansatte i skolene.

- Skoleeierne må selv ta et stort ansvar i forhold til sine ansatte. Men de fleste elevene på videregående er under 18 år. Dette er igjen et forsøk på å hindre barn og unge i å begynne å røyke, påpeker helseministeren.

Også passiv røyking blant barn er et problem ministeren vil til livs. Anslag fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at antallet barn som utsettes for daglig passiv røyking i Norge trolig ligger på rundt 100.000.

Det har vært diskutert et forbud mot røyking i hjemmene, for å beskytte barn. Det blir det ikke, men Strøm-Erichsen vil ha høringsinstansenes syn på å ta inn en såkalt normativ lovbestemmelse om at den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at barns rett til røykfritt miljø blir oppfylt.

- En normativ lovbestemmelse innebærer at vi ikke kan gå inn i hjemmet til folk og slå ned på røyking, men at det gir en sterk symbolsk betydning som kan endre atferd og holdninger. Foreldre må være rollemodeller, påpeker Strøm-Erichsen.

Helseministeren foreslår også at alle skoler og barnehager gjøres røykfrie utendørs.

Ikke totalforbud på utecafe

Totalforbud på uteserveringer er ikke blant forslagene. Begrunnelsen er at det først og fremst er innebygging av uteserveringssteder som skaper problemer med å håndheve røykeforbudet på serveringssteder. Departementet ber imidlertid om høringsinstansenes syn på Helsedirektoratets forslag om buffersoner, det vil si røykfrie uteområder, og på nasjonale retningslinjer for innebygging.

Høringsfrist i saken er 20. april. Etter det vil regjeringen konkludere.

(ANB)