Gå til sidens hovedinnhold

- Vil føre til flere uføretrygdede

Mange er positive til ekspertgruppens anbefalinger for redusert sykefravær, men det er ikke udelt begeistring.

- Ekspertgruppens forslag til ny arbeidsgivermodell er total skivebom. Dette vil føre til at vi får et strammere og trangere arbeidsmarked, som gjør det vanskeligere for folk med nedsatt arbeidsevne å komme inn i arbeidslivet, sier stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp).

- I dag er det 92.000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet og som ønsker seg inn. Den nye arbeidsgivermodellen vil stenge døren for disse, noe som er et brudd på IA-avtalen og vil gjøre at vi går fra et inkluderende til et ekskluderende arbeidsliv, mener Eriksson.

- Innenfor rammene av IA
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) deler bekymringen.

- FFO er usikker på om et sterkere finansieringsansvar for arbeidsgivere ved 100 prosent sykemelding etter åtte uker vil kunne innebære at arbeidsgivere blir mer tilbakeholdne med å ansette funksjonshemmede og kronisk syke. Samtidig vil en slik ordning opplagt innebære et sterkere fokus på mer bruk av gradert sykemelding, som vil kunne være positivt også for funksjonshemmede og kronisk syke i arbeidslivet. Dette forslaget vil vi derfor nå se nærmere på før vi konkluderer, sier FFOs assisterende generalsekretær Jarl Ovesen.

Organisasjonen er på sin side stort ellers tilfredse med de foreslåtte tiltakene

- Nå kan mange puste lettet ut. De fleste av tiltakene som foreslås er godt innenfor rammene av IA-tankegangen og viser at ekspertgruppen har tatt på alvor at cirka 40 prosent av fraværet er arbeidsrelatert.

Anbefalinger
Regjeringens ekspertgruppe overleverte onsdag sine anbefalinger for å få ned sykefraværet i Norge til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Gruppen ble satt ned etter at sykefraværet har gått kraftig opp de siste årene, fra slutten i 2008 til samme periode 2009, steg det med 0,7 prosent.

Anbefalingene vil være innspill til forhandlingene om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv, (IA-avtalen). Målet er blant annet å redusere sykefraværet.

Forhandlingene startet 21. januar, og en ny avtale skal være klar innen 1. mars.

Blant tiltakene som foreslås, er gradert sykemelding som hovedregelen, en lengre egenmeldingsperiode og at arbeidsgiver er med å betale sykelønnen etter åttende sykemeldingsuke.

Les alt om ekspertgruppens anbefalinger her!

Gradert sykemelding
Mer positiv stiller Høyre seg, som sier flere av forslagene er interessante.

- Mange av ekspertutvalgets forslag er interessante. Høyre har blant annet i lang tid tatt til orde for at gradert sykmelding skal være hovedregelen. Dette bør være ett av rådene som nå kommer inn i en ny IA-avtale, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

- Vi er også positive til forslaget om endret arbeidsgiveransvar. Når man har bestemt at endringer i IA-avtalen skal skje innenfor rammen av dagens sykelønnsordning, er de forslagene ekspertutvalget kommer med nå langt bedre for bedriftene enn å veksle med arbeidsgiveravgiften, avslutter Røe Isaksen.

Også Frp er positive til forslaget om å gradere sykemeldingen.

- At man innfører en hovedregel om gradert sykemelding er positivt. Dette er helt i tråd med hva Frp har skissert tidligere. Jeg oppfatter dette som om man legger bort regjeringens dårlige forslag om normert sykemelding, noe jeg er svært glad for, sier Eriksson.

- Dekker ikke legens behov
I anbefalingene fra ekspertutvalget, ledet av Arnstein Mykletun, stilles det også krav til legene og hvordan de skriver ut sykemeldinger. gradert sykemelding skal være hovedregelen, og kun unntaksvis skal full sykemelding gis.

- Forslaget om at pasienten skal utarbeide en egenerklæring dekker ikke legens behov for bedre informasjon om tilretteleggingsmulighetene på arbeidsplassen. Dette gjelder ikke minst hvis omfanget av graderte sykemeldinger skal øke. Det bør derfor stilles krav om at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen utarbeider en tilretteleggingsplan som tidlig kommuniseres legen, skriver Legeforeningen i en pressemelding, som ellers blant annet er positive til at den svenske modellen, om normert sykemelding, ikke blir foreslått brukt i Norge.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken