Vil frata passet til mistenkte jihadister

Nederlendere deltar i en demonstrasjon mot Den islamske stat i august. *

Nederlendere deltar i en demonstrasjon mot Den islamske stat i august. * Foto: Piroschka Van De Wouw (Afp)

Nederland innfører strenge tiltak for å bekjempe radikalisering.

Den nederlandske regjeringen har lagt fram en handlingsplan om å bekjempe jihadisme og radikalisering på hjemmebane.

Nederland vil blant annet innføre tiltak som i henhold til straffeloven vil kunne frata passet til potensielle jihadister. Det vil si personer det er grunn til å mistenke «vil reise til et konfliktområde for å slutte seg til terrorgrupper som ISIS (eller IS), al-Qaida og Jabhat al-Nusra i Syria».

Mister statsborgerskap
Et annet tiltak er å frata nederlandske fremmedkrigere deres nasjonalitet.

«Neste høst vil Nederlands lov om nasjonalitet bli endret med mål om å frata det nederlandske statsborgerskapet til jihadister som har sluttet seg til en terrorgruppe, og som ikke er tidligere dømt for terrorlovbrudd. En sentral forhåndsbetingelse er at dette tiltaket ikke fører til statsløshet,» opplyser det nederlandske justis- og sikkerhetsdepartementet i en pressemelding.

Meldeplikt
Neste uke skal Nederlands regjering også legge fram et lovforslag for parlamentet som innebærer at individer som er dømt for å ha deltatt i en terrorleir eller trent opp jihadister, vil miste sitt nederlandske statsborgerskap.

Andre tiltak som vurderes, er meldeplikt og rettslige påbud for tilbakevendte fremmedkrigere. Dette skal hindre nederlendere som har kriget i Syria, fra å bli ytterligere radikalisert etter hjemkomsten, samt hindre spredning av radikale ideer og rekruttering.

Spesialpolitienhet
I tillegg vil de opprette en spesialpolitienhet som overvåker jihadist-propaganda på sosiale medier.

Det skal også bli enklere for allmennheten å varsle ifra anonymt om eventuell mistanke om radikalisering.

Planen er også å opprette egne sentre som skal overvåke nabolag hvor det er høy risiko for konflikter. Senteret skal bestå av eksperter på ungdom, utdanning og foreldreomsorg.

Hatefulle predikanter
Den nederlandske regjeringen vil også slå hardere ned på individer som forsøker å rekruttere og radikalisere andre.

«Predikanter utenfor EU som egger til hat og vold, vil bli nektet innreisevisum,» lyder pressemeldingen.

Planen er å samarbeide tett med imamer og moskeer for å avdekke hatefulle predikanter som sprer jihadistisk ideologi.

Videre oppfordrer den nederlandske regjeringen det muslimske miljøet til å gjøre anti-jihadistiske uttalelser fra velrespekterte (internasjonale) akademikere, mer tilgjengelig for den nederlandsktalende befolkningen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.