Statsbygg har flere ganger anmodet politiet om å fjerne leiren, men politiet har avventet situasjonen. Mandag gikk de til vurdering om de skulle anmelde saken eller ta dette gjennom rettssystemet. Ved 15-tiden var svaret klart:

Må være borte innen 8. august
- Vi har fulgt tvangsfullbyrdelsesloven, som sier at vi kan kaste ut romfolket fra Sognsvannsområdet. Denne loven setter en frist på 14 dager fra første varsel. Denne varselen fikk de på onsdag, dermed må de være ute innen den 8. august. Hvis ikke går vi rettens vei, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Stig Pettersen, til Nettavisen.

De har dermed bestemt seg for at de ikke vil levere anmeldelse mot romfolket.

- Dette var den beste måten å håndtere dette på.

De har ikke vært i kontakt med romfolkets advokat, men har mottatt et brev fra romfolket som mener de har rett til å være der. Imens forbereder Statsbygg seg på å gå til sak.

- Vi har ikke inntrykk av at de kommer til å dra frivillig. Men fram til fristen får vi bare avvente og se, sier Pettersen.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Mørkere skyer over Norge

- Vil etterkomme alle pålegg
Advokaten til romfolket fortalte derimot til Nettavisen at romfolket ikke ville være vrang.

- Dem vil etterkomme alle pålegg og vil ikke lage bråk, sa Erlend Liaklev Andersen, advokatfullmektig hos Kløvfjell, fredag kveld.

Ifølge talsmann for romfolket, Nicolae Stoica, bor det rundt 60 romfolk på Sognsvann, fordelt på rundt 23 telt i flere leire.

Romfolkets plan er å dra tilbake til sine respektive hjemland rundt september og oktober.

Stoica understreker at den ikke har fått tilstrømning fra den avviklede Årvoll-leiren, slik flere fryktet.

- Det dreier seg om to forskjellige grupper, sier han til Nettavisen.

Strid om todagersregelen
Organisasjonen Folk er Folk har lenge bistått romfolket i deres kamp mot ordensmakten og myndighetene i Oslo kommune.

Statsbygg har gjennom hele prosessen sitert Friluftslovens §9, som slår fast at telting eller annet opphold ikke er tillatt i mer enn to døgn om gangen. Dette har også vært en del av grunnlaget til Statsbygg.

Men loven sier også at telt ikke må settes opp så nær naboene at det forstyrrer beboernes fred og setter en grense på 150 meter. Folk er Folk er ikke enige i Statsbyggs tolkning.

- Todagersregelen i Friluftsloven gjelder kun når telting er nærme folk. Når det i juridisk forstand ligger langt fra folk, gjelder ikke denne regelen, påpeker Evenrud til Nettavisen.

Marianne Reusch har doktorgrad i rettsvitenskap og en av Norges fremste eksperter på området. Hun sier at det ikke skal utgjøre noe forskjell om man er romfolk eller turgåer og mener det er problematisk med manglende forskrifter for slike ting i Oslo.

- Det er ikke noe klokkeklart svar på hva som defineres som fjernt fra bebyggelse. Men det er forståelig at man må være litt hardere i klypa når det gjelder pressområdene rundt byene, sier hun til Nettavisen.

Visste ikke om leiren
Sekretær Bjønnulv Evenrud undrer seg over hvorfor Statsbygg ikke har reagert tidligere, og påpeker at leiren har eksistert i mange måneder før Statsbygg eller noen ble oppmerksomme på den.

- Sannheten er at romfolket har vært på stedet i fem måneder lite til bry for deg og meg. Deres sanitære behov er ivaretatt med toaletter ved Sognsvann og de blir forsynt med rent vann, sier Evenrud.

Statsbygg opplyser at de ble først klar over leiren den 9. juli i år.

- Vi driver ikke og patruljerer våre eiendommer. Det var først Rusken som gjorde oss oppmerksomme den, sier pressetalsmann Stig Pettersen til Nettavisen.

- Romfolkets ve og vel har vi ikke noe med
Romfolket har hele tiden uttrykt et ønske om mekling i saken. Statsbygg har tidligere uttalt at de ikke er en part i saken, og ville derfor ikke stille opp. Pettersen i Statsbygg sier at han mener premisset for en slik forhandling ville ha vært helt feil.

- Den såkalte meklingen er noe Folk er Folk har i scenesatt. Men romfolkets ve og vel, eller hvor de eventuelt skal oppholde seg ellers, har ikke Statsbygg noe med, sier han.

Evenrud kaller Statsbyggs utspill for «tåkeprat».

- Statsbygg er en part i saken, det viser seg jo nå når de går til dette skrittet. Meklingen er en mulighet for dialog, som fortsatt står åpen, sier Evenrud.