Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi deg 8000 i skattelette

Å kutte skatten for folk flest med 8000 kroner vil redde mange arbeidplasser mener NHO.

NHO vil senke den generelle skattesatsen fra 28 til 26 prosent for å stimulere innenlandsk etterspørsel og motvirke høy arbeidsledighet. Reduksjonen på to prosent vil gi et skattekutt på 8000 kroner for en inntekt på 400.000.

- Vi må hindre at sviktende etterspørsel gir raskt økende og for høy arbeidsledighet, derfor foreslår vi å senke satsen for skatt på alminnelig inntekt fra 28 til 26 prosent, sier direktør for næringspolitikk i NHO Petter H. Brubakk.

Flere vil jobbe
Ifølge Brubakk vil en slik skattereduksjon komme både bedrifter og privatpersoner til gode.

- For arbeidstakere vil virkningen bli som et økt bunnfradrag, og gi økt kjøpekraft. Samtidig øker insentivet for lavinntektsgrupper til å delta i arbeidsmarkedet. I tillegg vil næringslivet få styrket økonomisk bærekraft og et skattenivå på linje med naboland Sverige og Finland, mener han.

NHO-direktøren understreker at opp- og nedjustering av skatter må veies opp mot hensynet til stabilitet og forutsigbarhet i skattesystemet.

- Men situasjonen er nå en helt annen og mye vanskeligere enn da statsbudsjettet ble lagt frem 7. oktober. Dermed må også virkemidlene bli sterkere og enda mer rettet mot å hindre arbeidsledighet, sier Brubakk.

Har du for høy rente? Spar minst 5000 kr med Nettavisen

Marginal provenyvirkning
NHOs informasjonsdirektør Kåre Verpe opplyser overfor Nettavisen at skattereduksjonen vil koste 11,6 milliarder kroner i form av reduserte inntekter på statsbudsjettet.

Ifølge SSB ble det innbetalt 560 milliarder kroner i skatt i perioden januar til oktober i år inklusive oljesektoren.

Fastlandsnorge har i år hatt en vekst i skatteinnbetalinger på 49 milliarder kroner (+13,6 prosent) sammenlignet med fjorårets 10 første måneder.

Les mer om hvilke tiltak NHO mener er nødvendig for å motvirke finanskrisen.

Kommentarer til denne saken