Vil gjøre det enklere å ta barna bort fra foreldrene

SV landsmøte 2013. Audun Lysbakken, Inga Marte Thorkildsen og Bård Vegar Solhjell under SVs landsmøte på Lillestrøm fredag.

SV landsmøte 2013. Audun Lysbakken, Inga Marte Thorkildsen og Bård Vegar Solhjell under SVs landsmøte på Lillestrøm fredag. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Vil at hensynet til barnas trygghet skal veie tyngre enn barnas biologiske tilknytning til foreldrene.

16.03.13 15:43

Med unntak av hos Frp, blir SVs forslag om å senke terskelen for å gripe inn i familier for å beskytte utsatte barn, godt mottatt.

– Det biologiske prinsippet skal ikke hindre barn i å vokse opp i omgivelser som trygger barnet, sier SV-nestleder og barne-, familie og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Hun vil at hensynet til barnas trygghet skal veie tyngre enn barnas biologiske tilknytning til foreldrene i barnevernssaker. Lørdag varslet hun i sin tale til SV-landsmøtet endringer i barnevernsloven, og at det biologiske prinsippet ikke lenger skal være det overordnede prinsippet i norsk lovgiving.

– Mors og fars rett til å være foreldre skal ikke gå på bekostning av barns rett til trygghet, sier Thorkildsen.

Opposisjonen
Høyre og Kristelig Folkeparti tar godt imot forslaget fra SV-statsråden.

– Vi ser dessverre altfor mange eksempler på at barnevernet griper inne for sent, sier Høyres familiepolitiske talsperson, Linda Helleland.

Hun er enig med Thorkildsen i at hensynet til barnas beste skal veie tyngre enn foreldrenes ønsker ved spørsmål om varig omsorgsovertakelse. En forutsetning er at barnevernet gir et tilbud som er mye bedre, understreker hun.

At barnevernsbarna faktisk får et bedre tilbud er også Kristelig Folkeparti opptatt av.

– Vi er enige i at barnas beste alltid skal gjelde i barnevernet, men vi har for liten kunnskap om hva vi tilbyr de barna der foreldrene mister omsorgsretten, sier KrFs familiepolitiske talsmann Øyvind Håbrekke til NTB.

Fremskrittspartiet er derimot skeptisk til forslaget, og frykter at det kan føre til maktmisbruk.

– Vi vil advare mot å gå bort fra det biologiske prinsipp før en har på plass lover og holdninger hos de ansatte i barnevernet, sier Horne.

Hun legger til at biologisk tilknytning også kan omfatte besteforeldre, andre slektninger og ikke minst den andre forelderen.

– Beskytte bedre
Ifølge SV-nestlederen mener både fagfolk, forskere og barnevernsbarn at det prøves for lenge og for mye før barn får starte på nytt et annet sted.

– Hensynet til barnet har blitt for svakt. Hensynet til foreldrene er blitt for sterkt, sier Thorkildsen.

Da SV-leder Audun Lysbakken var fagstatsråd, satte han ned et utvalg ledet av barnepsykolog Magne Raundalen. Anbefalingene var klare: barna må beskyttes bedre, og barnevernet må gjøre en større forskjell for barna. Raundalens utvalg foreslo et nytt prinsipp som tar utgangspunkt i om barnet har det bra og vokser opp i omgivelser som støtter barnets utvikling.

– Om kort tid legger jeg fram den barnevernreformen som Audun la grunnlaget for, varsler Thorkildsen.

Styrket barnevern
Statsråden sier at hun gjennom det siste året som barneminister har fått utallige historier fra barn og unge som forteller om vold, overgrep, rus og psykisk mishandling.

– Det er også fortvilende at så mange av historiene har det samme budskapet om at barnevernet burde ha grepet inn før, og de burde ha tatt barnet vekk fra det hjemmet der overgrepene skjedde, sier Thorkildsen.

Til stor applaus i landsmøtesalen mener hun at SV i regjering har fått til det største løftet for det kommunale barnevernet på 20 år.

– 850 nye stillinger, en halv milliard øremerkede barnevernskroner. Fylkesmennene sitter på rådmenn og ordførere landet rundt for å sikre at de ivaretar de mest utsatte barna, sier barne,- familie og likestillingsministeren. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.