(Nordlys):Blir du tatt flere ganger med mobiltelefonen i hånda under kjøring, kan du miste førerkortet hvis regjeringens forslag om prikkbelastning får støtte.

Nordlys omtalte i mai økningen i Tromsø. I mai hadde politiet skrevet ut 100 forelegg for mobilbruk, tallet for hele 2017 var 150.

– Vi ser at mobilen ligger på gulvet etter ulykker, men det er veldig vanskelig å dokumentere at mobilbruken var avgjørende for at det gikk galt, fortalte Yngve Widding, politioverbetjent ved patruljeseksjonen på Tromsø politistasjon.

Regjeringen ønsker å innføre prikkbelastning for brudd på forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring. Hvert brudd straffes med tre prikker. Blir du tatt to ganger, er du bare to prikker unna et førerkortbeslag, melder nå TV 2.

Samferdselsdepartementet har nettopp sendt forslaget ut på høring.

I dag straffes mobilbruk i bil med forelegg på 1.650 kroner. ​Utrykningspolitiet (UP) skriver mellom 15 000 og 20 000 forelegg årlig for ulovlig bruk av mobiltelefon.

Tre av ti dødsulykker skyldes uoppmerksomhet og distraksjon. UP-sjef Runar Karlsen mener derfor det trengs en innskjerping.

- Ulovlig mobilbruk er en av de tingene som distraherer førere, så er det viktig å skjerpe denne forskriften slik at det gis prikkbelastning ved overtredelse.

I 2013 omkom en mann i 20-årene da han frontkolliderte sekunder etter at han sjekket en videomelding på Snapchat. Etter det har man ikke kunnet dokumentere at mobilen var årsaken til dødsulykker i Nord-Norge, ifølge Roald Olsen i ulykkesanalysegruppen (UAG) i Statens vegvesen region nord. Gruppen gransker alle dødsulykker i Nord-Norge.

- I en del ulykker blir det ikke funnet en årsaksforklaring. Det gjelder særlig eneulykker hvor det ikke er vitner. De kan skyldes illebefinnende, avsovning eller mobilbruk. Vi prøver så godt vi kan å finne årsaksforhold, men det er ikke bestandig like enkelt, sa Olsen til Nordlys i mai.

- Ut fra mitt syn, er det store mørketall.

Høringsfristen er satt til 5. september.

Les mer fra Nordlys her