Vil gjøre det lettere å bygge nye sykehus

Opposisjonen går blant annet inn for å gjøre det lettere å bygge nye og moderne sykehus, sier Frp-nestleder Per Arne Olsen

Opposisjonen går blant annet inn for å gjøre det lettere å bygge nye og moderne sykehus, sier Frp-nestleder Per Arne Olsen Foto: Tore Meek/NTB scanpix

De borgerlige partiene er enige på 13 helsepunkter i statsbudsjettet.

27.11.12 12:25

- Dette viser at opposisjonen på Stortinget tar fatt i de helseutfordringene som regjeringen bortforklarer og beskylder oss for å svartmale, sier Fremskrittspartiets Per Arne Olsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

- Vi går blant annet inn for å øke lånerammene slik at det blir lettere å bygge nye og moderne sykehus. Dette vil også frigjøre kapital til investeringer i medisinskteknisk utstyr, sier Olsen og viser til at det borgerlige partiene er enige at sykehusene nå bør få låne 70 prosent, og ikke bare 50 prosent, av investeringen fra staten.

- I tillegg ønsker vi å innføre en egen låneordning for investering i IKT ved sykehusene, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsmann.

- Men er ikke en slik rentekompensasjonsordning bare et forsøk på å lure Finansdepartementet?

- Det er i så fall en glede i seg selv, svarer Olsen humoristisk og legger til at en liknende ordning fungerer bra for skoler og kirkebygg.

Konkret plan
Høyres Bent Høie legger vekt på at de fire borgerlige partiene har blitt enige om å kreve at det utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan for 2013.

- Vi trenger en konkret plan for investeringsbehovet og kravene til forskjellig innhold i sykehusene, sier Høie.dse

Han ønsker videre å gjeninnføre en nøytral momsordning der private tilbydere ikke lenger blir diskriminert økonomisk fra for eksempel vasketjenester. På den måten kan det neste år bli 400 millioner kroner mer til helsetjenester.

De fire partiene vil videre oppnevne en granskingskommisjon for å finne ut hva som gikk galt ved fusjonen av sykehusene i Oslo-gryta.

Rusbehandling
KrFs Line Henriette Hjemdal er spesielt opptatt av å bedre rustilbudet.

- Nesten 3.000 rusavhengige har satt seg i behandlingskø hvor det ikke er kapasitet nok, sier KrFs talskvinne og går inn for at det fortsatt blir øremerket 330 millioner kroner for rusavhengige i kommunene. 45 av disse millionene skal gå til å kjøpe ledige plasser ved Nybøle i Spydeberg og PoenixHaga i Eidsberg.

Videre vil de borgerlige partiene pålegge de regionale helseforetakene å sørge for at veksten innenfor psykiatri og rus skal være høyere enn veksten ved de ordinære sykehusene.

Private sykehjem
Venstres Borghild Tenden vil sette private selskaper og ideelle organisasjoner i stand til å investere i sykehjemsdrift.

- Slik vi løste barnehageutbyggingen bør vi også løse mangelen på sykehjemsplasser. Ikke bare kommunene, men også private bør få investeringstilskudd for å bygge sykehjem, sier Tenden.

Hun vil også gjøre den såkalte behandlingsgarantien for kreftbehandling til en reell garanti.

- 28.000 nordmenn får kreft hvert år. Disse pasientene må få en juridisk rett til behandling etter 20 dager, sier Venstres talskvinne. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.