Gå til sidens hovedinnhold

Vil gre ut ridehusfloke

Søndre Nordstrand rideklubb vil bygge ridehus. Det er lettere sagt enn gjort.

LOFSRUD: Byggesaken har versert i kommunen i flere år, og nærmest havarert fordi Byantikvaren og Hafslund Fjernvarme er uenige om hvordan hallen bør ligge.

Hafslund Fjernvarme vil flytte hallen 80 meter nord og vri huset og ridebanen 90 grader, for å sikre plass til et eventuelt biobrenselanlegg nord for Klemetsrudanlegget. Byantikvaren støtter rideklubbens opprinnelige plan om et sydvendt ridehus, slik at alle grådsbygningene vender i samme retning.

Garantier

Hovedsaken er at de bestemmer seg for hvor vi får bygge, og at de nødvendige garantiene er på plass, sier Bjørn Zarbell i rideklubbens styre.

Det som i utgangspunktet var en grei byggesak, har blitt et årelangt mareritt for rideklubben, som ønsker å få reist et ridehus med 24 stallplasser. I dag er det plass til 36 hester i den verneverdige låven. 12 av hestene er skoledyr, resten er leide stallplasser.

Men nå begynner det å bli rimelig trangt for både folk og dyr i låven. Derfor ønsker klubben fortgang i byggesaken.

Vi skal ikke bli spesielt mye større enn i dag, poenget er at rideskolen trenger bedre forhold, sier Sverre Carlén, styreleder i ridesenteret.

Ingen plan

Selv om reguleringsplanen for biobrensel ikke legges frem før til høsten, er det klart at tiltakshaver ønsker å legge biobrenselanlegget like ved hallen. Etter at Nordstrands Blad har fokusert på saken, er det kommet frem at det er flertall i bystyret for en annen plassering for det store anlegget.

Rideklubben på sin side ønsker bare å få på plass det nye ridehuset, og er lite opptatt av plasseringen. Men fordi det trekker ut i tid, er prosjektet blitt mye mer kostbart.

Kompensasjon

Mye av den nye ridehusbygningen er i stål, og siden vi startet har prisen gått opp 40%, hevder Carlén.

Byråd Peter N. Myhre, skriver i et brev at han forutsetter at Viken (nå Hafslund) dekker merkostnadene klubben er påført i og med at saken har tatt såpass lang tid.

Reklame

Best i test: Maskinene som gir deg sunnere frityrmat