Strømkrisen og krigen i Ukraina har fått Oslo Frp til å tenke i nye baner, og vedtok derfor på sitt årsmøte at kjernekraftverk må bli en del av kraftproduksjon i Oslo.

- Kjernekraft er den beste løsningen, slår Lars Petter Solås, finanspolitisk talsperson i Oslo Frp, fast overfor Nettavisen.

Resolusjonen som ble vedtatt på årsmøtet forrige helg, tar til orde for at kjernekraft må prioriteres både lokalt i Oslo - og nasjonalt.

- Vinterens strømkrise har tydelig vist at vi trenger mer kraftproduksjon i Norge. Kjernekraft som utslippsfri og stabil strømproduksjon er det mest naturlige neste skrittet for elektrifiseringen av Norge, sier Solås.

Les også: Har Norges største olje- og gassekspert rett, har Putin et veldig stort problem

- Gjøre oss mindre sårbare

Oslo Frp åpner dermed opp for en ganske omstridt kraftproduksjon. Tidligere har Norge hatt fire atomreaktorer, i hovedsak til forskning, men disse er alle lagt ned.

- Med den situasjonen vi ser i Europa nå, med energiavhengighet mot øst og bandittstater som Russland, så må vi gjøre oss mindre sårbare, begrunner Solås.

Han understreker at både Norge og Europa vil trenge mer elektrisitet fremover.

- Hvis man mener alvor med å få på plass en utslippsfri kraftproduksjon, som kan erstatte kull og gass, så er jo kjernekraft det beste alternativet, sier han.

Dette ble vedtatt av Oslo Frps årsmøte:

  • Oslo Frp oppfordrer stortingsgruppen til å jobbe for å styrke den objektive informasjonen om kjernekraft for å avlive myter og ubegrunnet frykt.
  • Oslo Frp ber bystyregruppen arbeide for at Oslo kommunene bruker sitt eierskap til å inkludere kjernekraft og thorium i Hafslund Ecos innovasjonsinvesteringer.

Forslaget peker på at utviklingen av grunnstoffet thorium som drivstoff for kjernekraftverk, gjør Norge godt posisjonert for å ta det i bruk i strømproduksjonen.

- Vi har store forekomster av thorium i Norge, og hvis det viser seg å være så lovende som det ser ut, kan det benyttes både til eget bruk og eksport på sikt. Men da må vi få politikken til å følge etter, påpeker Frp-politikeren.

Thorium er et lettere radioaktivt grunnstoff som kan brukes som brensel i atomreaktorer, og som ikke gir utslipp av CO2 eller andre klimagasser.

- Regner med bred støtte

Lokalt i Oslo mener altså Frps fylkeslag at man må satse på kjernekraft gjennom kommunens heleide kraftprodusent Hafslund Eco. Selskapet er i dag Norges nest største kraftprodusent.

- Oslo må bruke sitt eierskap til å inkludere kjernekraft og thorium i Hafslund Ecos innovasjonsinvesteringer. Hvis mine bystyrekolleger som stadig sier de er opptatt av «det grønne skiftet» faktisk er det, regner jeg med bred støtte, sier Solås.

Han viser også til at kjernekraft, eller atomkraft som det også kalles, er noe flere land i verden nå satser på.

- Kjernekraft er en såkalt regulerbar kraftproduksjon. Du kan skru opp og ned på produksjonen av kraft etter hvor stort behovet er, som vi er vant til å gjøre med vannkraften, utdyper Solås.

- Men er det ikke farlig?

- Men det er jo knyttet en del farer til atomkraftverk. Det har vi fått erfare nå under krigen i Ukraina, med faren får stråling. Gjør ikke det det litt skummelt med en slik satsing?

- Det er hensyn som må tas med alt vi gjør. Bombing får fatale konsekvenser uansett hvor man er. Men fordelen ved å bruke det i Norge, er jo at vi er et stabilt demokratisk land. Vi opplever heller ikke verken flodbølger eller jordskjelv, sier han.

Han mener faren ved en kjernekraftproduksjon i Norge, derfor er minimale.

- Kjernekraftverkene er bygd veldig solid, så faren for radioaktiv lekkasje er ekstremt liten. Tsjernobyl er jo skrekkhistorien om kjernekraft i verden, men det folk også må huske på er at det er den eneste dødelige hendelsen med kjernekraft, sier Solås.

- Ikke på Youngstorget

Men selv om Oslo Frp vil ha kjernekraftproduksjon i Oslo, har de ikke tatt stiling til hvor et slikt kraftverk bør ligge.

- Industri i en by er dårlig business. Så det blir ikke noe atomkraftverk på Youngstorget, ler Solås, og samtidig legger til:

- Hvor man skulle plassert det måtte noen som kan noe mer om den tekniske biten ha anbefalt, så kunne man tatt stilling til det i etterkant, sier han.

Også Innlandet Høyre vedtok på sitt årsmøte i februar at de vil utrede bruk av kjernekraft, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

Det samme vedtok Troms og Finnmark Høyre nylig, etter forslag fra Troms og Finnmark Unge Høyre og Høyres studenter i Tromsø, skriver Nord24.

SV: - Bør peke på hvor

SV er et av partiene på Stortinget som er mot atomkraft, og advarer mot forslaget.

- En av de største miljøseirene i Norge er at vi ikke har atomkraft. Når vi ser de enorme konsekvensene et uhell kan ha, skal vi prise oss lykkelig for det, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til Nettavisen.

Haltbrekken mener Frp bør si hvor de ønsker et atomkraftverk.

- Når Frp foreslår å bygge atomkraft, bør de også peke på den kommunen de mener det skal bygges i og hvor det høyradioaktive avfallet skal lagres, sier han.

Han viser også til at kjernekraft er en kostbar energikilde.

- Vi har hatt to små forskningsreaktorer. En i Halden og en på Kjeller. Kostnaden ved å håndtere avfallet fra disse er på 20-30 milliarder kroner. Det er altså en svært dyr energikilde, vektlegger Haltbrekken.

La ned siste i 2019

Norge har hatt totalt fire atomreaktorer i drift på Kjeller og i Halden. De siste reaktorene ble imidlertid tatt ut av drift i 2018 (Halden) og 2019 (Kjeller).

Da reaktoren på Kjeller åpnet i 1951 var det bare fem land i verden som hadde atomreaktorer: USA, Sovjetunionen, Canada, England og Frankrike.

Til sammenligning har Sverige nå sju kjernereaktorer i drift, som sørger for rundt 40 prosent av landets samlede produksjon av elektrisk energi. Ukraina, som nå er under angrep fra Russland, har fire atomkraftverk - mens Russland har åtte.