Vil ha bildeadvarsel på snus

Foto: HOW HWEE YOUNG (EPA)

Helsemyndighetene vil innføre skremmebilder på røykpakkene. Det må også gjelde snusboksene, mener organisasjonen Tobakksfritt.

11.08.09 09:01

Helse- og omsorgsdepartementet vil innføre skremmebilder på røykpakkene, i tillegg til dagens tekstadvarsler.

Hensikten er å få færre til å begynne å røyke og flere til å slutte.

Forslaget har nettopp vært ute på høring, og nær alle høringssvarene som har kommet inn innen fristen er positive til forslaget. Blant disse er Kreftforeningen, Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS), Rikshospitalet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Norges Astma- og Allergiforbund, Nasjonalt kolsråd og Den norske tannlegeforening.

Bekymret

Organisasjonen Tobakksfritt støtter også forslaget, men påpeker at også snusboksen bør utstyres med bildeadvarsler.

Organisasjonen skriver i sin høringsuttalelse at den er bekymret for at endringene i «Merkeforskriften» § 10 fritar snus for den såkalte kombinasjonsadvarselen, det vil si både bilde- og tekstadvarsel.

– Forskning viser at bilder gir mye bedre advarsel enn bare tekst. Dessuten er vi svært bekymret over alle de unge som begynner å bruke snus. En «svakere» merking av snus enn av røyketobakk vil bidra til å ufarliggjøre snus, sier Tore Sanner, leder av Tobakksfritt, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)

– Men røyking er mye farligere enn snusing?

– Ja, det er ingenting som kan sammenlignes med røyking, men snus er også et meget helsefarlig produkt, mener Sanner.

Bildebibliotek

Bildene som kan komme til å bli satt på røykpakkene viser hvilke helseskader røyking kan gi. Mange av dem er relativt sterke.

Bildene er hentet fra et bildebibliotek i EU. Men når det gjelder snus, som ikke selges i andre EU-land enn Sverige, er det lite trolig at EU vil komme med et bildearkiv, påpeker Tobakksfritt.

Organisasjonen ber derfor Helse- og omsorgsdepartementet om å ta initiativ til å utarbeide et bildebibliotek for snus og skrå. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.