Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha blokker på åtte etasjer

Mens Høyre i Bydel Vestre Aker sammen med de andre partiene sier klart nei til bymessig fortetting av Smestad, sier Høyre i Bydel Ullern som eneste parti ja til fortetting.

ULLERN: – Det dreier seg om et begrenset område og mindre enn det som er foreslått i kommuneplanen, sier konstituert gruppeleder, Benedicta Aall Bugge, som fremmet forslaget på vegne av Høyre i bydelsutvalget.

Utfordret av Venstre

I siste møte før sommeren i bydelsutvalget (BU) i Bydel Ullern, hvor Høyre har åtte av 15 representanter, var det knyttet spenning til hvilket standpunkt Høyre ville lande på i sin uttalelse til kommuneplanen «Oslo mot 2030». De ble utfordret av Venstre, som i likhet med Vestre Aker, gikk imot enhver form for bymessig fortetting rundt Smestad t-banestasjon. (Se egen sak på akersposten.no)

Intens fortetting

I vedtaket, mot Venstre, Frp og Arbeiderpartiets stemmer, vil Høyre ha «intens fortetting» i 120 meters radius fra t-banestasjonen, med blokker opp til åtte etasjer (se hele vedtaket i slutten av artikkel)

– Med fortetting i et bergrenset område vil vi få bevart en mye større del av småhusområdet. Det er også en klar forutsetning at det ikke kan bymessig fortettes rundt Smestad t-banestasjon uten at det gjøres noe med trafikksituasjonen rundt Smestadkrysset, sier Aall Bugge.

I byutviklingskomiteen gikk Høyre inn for bydelsdirektørens forslag om at bymessig fortetting skule begrenses til Monolittveien-Priorveien-Sørkedalsveien-Ullernchausseen. Vedtaket i BU vil begrenser dette området ytterligere med intens fortetting i stedet.

Les også: Raseringsfrykt på Smestad

Annerledes i rådhuset

Mye tyder på at det ikke har vært full enighet i Høyres gruppe om denne saken. De var i første omgang delt i byutviklingskomiteen og saken ble også drøftet internt i en pause i BU-møtet.

– Vi har hatt gode diskusjoner rundt dette, kommenterer Aall Bugge, som påpeker at Frp og Ap i rådhuset har en helt annen innstilling til bymessig fortetting enn det partiene har lokalt.

– Ap og Frp vil i mye større grad fortette rundt knutepunktene enn det vi har lagt opp til. Vi vil så langt vi kan bevare småhusområdene, sier Aall Bugge.

Skuffet

Stig Nielsen i Utvalget for harmonisk fortetting var på BU-møtet. Han har advart mot at vedtak om bymessig fortetting vil ødelegge det klassiske småhusområdet rundt Smestad stasjon. Han mener den første blokken vil starte en korthuseffekt.

– Jeg er skuffet over vedtaket i Bydel Ullern, særlig når et enstemmig bydelsutvalg i Vestre Aker med Høyre i spissen gikk så entydig imot fortetting av Smestadområdet. Da BU-leder Carl Oscar Pedersen under møtet sa han håpet på et omforent forslag og Høyre så hadde et møte om saken i en pause, så hadde jeg trodd at de ville komme tilbake med et annet forslag, sier Nielsen.

Les også: – Spiser opp småhusområdene som en kreftsvulst

120 meters radius

Høyres vedtatte forslag i bydelsutvalget: Dagens trafikkutfordring og støyforurensning legger ikke til rette for et fremtidig hyggelig bomiljø på Smestad. Det er avgjørende at dagens trafikkutfordring løses først før en eventuell utvikling av Smestad-området. Planens forslag om avgrensing av utviklingsområdet rundt Smestad T-banestasjon endres slik at mest mulig av dagens sammenhengende småhusområder beholdes. Det er bedre å ha intens fortetting innen en 120 meters radius fra t-bane-stasjonen (luftlinje), enn å ha en mindre intens fortetting i en større radius. Innen en 80 meters radius fra Smestad T-banestasjonen ser vi for oss at det kan åpnes for blokker på 8 etasjers høyde, og blokkene i en radius på mellom 80 og 120 meter fra Smestad t-bane bør holde seg innen seks etasjer.

Les også:

Forslag til kommuneplan: "Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn"