*Nettavisen* Nyheter.

Vil ha dyrere pensjon for kvinner

Foto: Richardsen, Tor (SCANPIX)

Finanstilsynet vil ha høyere pensjonspremier for kvinner.

14.01.13 09:12

Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen vil ha høyere pensjonspremier for kvinner, siden de lever lenger enn menn.

Det betyr at det blir dyrere for arbeidsgivere å ansette kvinner enn menn, skriver Dagens Næringsliv (DN) mandag ifølge NTB.

Banklovkommisjonen la i forrige uke fram sin utredning om tjenestepensjoner i privat sektor, der de foreslo at kostnaden ved økt levealder flyttes over på arbeidstakerne i for av levealdersjustering. Kommisjonen la til grunn at premieinnbetalingen skulle være den samme for kvinner og menn.

Anbefaler høyere premieinnbetaling
Finanstilsynet advarer mot en slik løsning. I et brev til Finansdepartementet påpeker de at kjønnsnøytral behandling av pensjonene vil være i strid med grunnleggende forutsetninger i forsikring, ettersom kvinner statistisk sett lever lengre enn menn, og dermed har flere år med pensjon.

For å unngå at kvinner får mindre utbetalt i pensjon enn menn, må kvinners premieinnbetaling blir høyere, konkluderer Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen overfor DN ifølge NTB.

Det er arbeidsgiver som betaler inn til tjenestepensjonsordningene, og høyere forsikringspremie for kvinner enn for menn vil bety at det blir dyrere å ansette kvinner enn menn.

Må jobbe lengre
Som Nettavisen NA24 omtalte tidligere står norske kvinner foran enda en pensjonsutfordring sammenlignet med menn. Den høye graden av deltidsjobbing blant kvinner fører til at mange må jobbe til de er 67 år for å få full uttelling i folketrygden.

95 prosent av alle menn har mulighet til å gå av med pensjon ved 62 år. Kun 60 prosent av norske kvinner kan gjøre det samme.

- Grunnen til at det er slik, er at din opptjening i folketrygden må være minst tilsvarende minstepensjon ved 62 år. I dag er dette beløpet på noe over 160.000 kroner. Kravet til å ta ut pensjon ved 62 er med andre ord høy. Selv om andelen kvinner som har rett til dette vil øke fremover, vil det alltid være en stor andel av særlig kvinner som ikke kan få pensjon før nærmere 67 år, forklarer pensjonsrådgiver Knut Dyre Haug i Storebrand.

Hvis hun eller han gjennom lønnet arbeid eller omsorg har rett til noe tilleggspensjon kan pensjonen fra 2011 tas ut før 67 år. Hvor tidlig den kan tas ut avhenger av størrelsen på tilleggspensjonen. Det tidlige uttaket kan bare gjøres slik at pensjonen ikke kommer under nivået for minstepensjonen.

Nedslående statistikk
- Når man vet at 43 prosent av alle kvinner jobber deltid, at de oftere er hjemme med barn, tjener 15 prosent mindre i timen og har færre spareavtaler i verdipapirfond enn menn, så begynner bildet å bli dystert for mange kvinner, sier Dyre Haug.

Mer nedslående statistikk sett med kvinneøyne:

* Nesten ni av ti minstepensjonister er kvinner

* Nesten 60 prosent av alle uføretrygdede er kvinner

* 60 prosent av alt fravær knyttet til syke barn tas av kvinner

* Det er også et faktum at kvinner normalt lever 4-5 år lengre enn menn - og at de gifter seg med menn som er eldre enn seg selv.

Dobbel skvis
- Kvinnene kommer i en dobbel skvis: De har mindre oppsparte midler til alderdommen, og skal attpåtil fordele den lille potten over flere år. Kvinner har derfor all grunn til å bruke mer tid på å planlegge for sine eldre dager, sier Dyre Haug.

Han minner både kvinner og menn om at pensjon ikke lenger er et oppspart beløp som du får hvert år, men tilgang til en pensjonskapital som skal fordeles over en stadig lenger levetid.

- Årlig pensjon i fremtiden blir lett noe helt annet enn det vi kjenner til i dag, sier Storebrands forbrukerøkonom.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.