Mens forsvarsminister Grete Faremo (Ap) søndag ba forsvarssjef Harald Sunde og E-sjef Kjell Grandhagen redegjøre om E14-saken, kan statsråden selv bli bedt om å redegjøre for saken i Stortinget.

Lederen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (Frp), sier til Dagbladet at de kan komme til å se nærmere på saken.

- Det er viktig å få sett den redegjørelsen som forsvarsministeren har bedt om. Det er en fordel at mest mulig blir gjort offentlig. Hvis ikke rapporten kan gjøres tilgjengelig for alle, må Stortinget vurdere å gjøre seg kjent med den på annen måte, sier Anundsen til avisa.

Dagbladet skrev tirsdag at den hemmelige spiongruppa E14 tidlig var på plass i Kosovo i 1999 der de blant annet pekte ut bombemål og drev etterretning før KFOR-styrken rykket inn.

Stortingets kontrollutvalg for etterretningstjenesten, det såkalte EOS-utvalget, er også i ferd med å se nærmere på E14-saken.