Vil ha én innbygger - én journal

Foto: Roald, Berit

AP vil sørge for at alle deler av helse- og omsorgssektoren «snakker sammen».

Arbeiderpartiet vil styrke pasientsikkerheten ved å sørge for at alle deler av helse- og omsorgssektoren «snakker sammen». Målet er én innbygger – én journal.

Dette er ett av forslagene i programkomiteens innstilling til nytt partiprogram. Tirsdag presenteres programmet for Aps landsstyre av nestleder Helga Pedersen. Hun har ledet arbeidet med det programmet som Ap skal gå til valg på i september.

– Dette er overmodent, en reform som framstår som logisk for alle. Mange medieoppslag har vist hvor ille det kan gå når ulike deler av helsevesenet ikke snakker sammen teknologisk, og behandlingen ikke er koordinert, sier Pedersen til NTB.

Det hender fortsatt at journaler må kjøres i drosje fra ett behandlingssted til et annet, eller sendes i posten. I kommuner med felles legevakt får ikke legene uten videre tilgang til pasientjournaler over kommunegrensene.

– Dette går ikke an. Teknologien er her, men lovgivningen henger etter, sier Pedersen til NTB.

Hindrer
I dag er det slik at lovverket ofte hindrer helsepersonell i å hente ut nødvendig pasientinformasjon i en annen virksomhet. Sykehus har heller ikke felles pasientjournal.

– Dette går ut over pasientsikkerheten. Ap vil ha et system der det langsiktige målet er én nasjonal fellesjournal per innbygger. Men både personvernloven og helseregisterloven hindrer slik samordning. Derfor foreslår vi å endre disse lovene, sier Aps nestleder.

Stortinget vedtok i fjor innføring av såkalte kjernejournaler for norske pasienter. Pedersen ser på dette som et første skritt, men at de ikke gir nok informasjon.

– Disse journalene omfatter bare kritiske opplysninger og er ikke løpende oppdatert, slik vårt forslag går inn for. Kjernejournalene inneholder ikke opplysninger som for eksempel labresultater og røntgen.

Personvern
Programkomiteen viser til at helseopplysninger er blant de mest personsensitive som finnes, og at personvern bygger på at de er konfidensielle. Men Pedersen mener at personvern og pasientsikkerhet favner videre enn det.

– Korrekte og oppdaterte opplysninger, som skal være tilgjengelige for rett person til rett tid, er grunnleggende. Manglende opplysninger kan få fatale følger. Personvern i betydningen riktig bruk av korrekt informasjon vil styrke pasientsikkerheten, sier Pedersen.

Hun mener at denne siden av personvernbegrepet har fått for liten oppmerksomhet.

– Norge ligger langt framme i utvikling og bruk av informasjonsteknologi. Derfor ønsker Ap å modernisere IKT-plattformen i helse- og omsorgssektoren. Vi ber regjeringen utrede alternative løsninger. Vi ønsker én journal gjennom hele livsløpet og at alle skal ha tilgang til egen pasientjournal på nett, sier programkomiteens leder. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.