Riksrevisjonen har gitt Forsvaret en rekke mangellapper og mener blant annet at situasjonen i Luftforsvaret er slik at Norge kan få problemer med å oppfylle sine forpliktelser overfor Nato, skriver Aftenposten. Opposisjonen på Stortinget er svært bekymret. Fremskrittspartiet vil ha forsvarsministeren inn på teppet.

Tror Faremo tar grep
- Vi har tro på at Grete Faremo med sin integritet og ryggrad vil kunne ta de grep som er nødvendig, sier Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen til Nettavisen.

Han håper forsvarsministeren selv finner en passende anledning til å orientere Stortinget, slik for eksempel justisminister Knut Storberget gjorde om utfordringene i politietaten.

- Det er bare kontroll- og konstitusjonskomiteen som har initiativrett. Vi andre må pent stille oss i køen og eventuelt ta saken opp i spørretimen, men jeg håper jo at Faremo selv vil ta et initiativ, sier Ellingsen.

Dårlig økonomistyring
Grete Faremo (Ap) har arvet et departement der økonomistyringen ifølge Riksrevisjonens rapport har alvorlige mangler. Forsvaret vasser i ubetalte regninger. Videre opplever man flere steder kritiske mangler når det gjelder personell og materiell, og Forsvarets operative evne svekkes av at mannskaper ikke får øvet nok.

Skadeskutt luftforsvar
Aftenposten skriver mandag at mangler ved Luftforsvaret ifølge Riksrevisjonen kan medføre at Norges forpliktelser overfor Nato ikke kan oppfylles. Dette er noen eksempler: Flere avdelinger er ikke i stand til å rykke ut innen gitte frister. Det er færre kampklare flygere. I Luftforsvarets stab i Fellesoperativt hovedkvarter står 40 prosent av stillingene ubesatt. Øvelsesbudsjettet er kraftig beskåret.

- Det er alarmerende at bærebjelkene i Forsvaret står og vakler. Dette handler om troverdigheten til Forsvaret. Vi kan ikke ha et forsvar som er i så dårlig stand at det går ut over de forpliktelsene vi er bundet opp med overfor Nato. Jeg frykter dette også kan gå svekke vår troverdighet overfor andre Nato-land, hevder Ellingsen.

Til Nettavisen sier Ellingsen at problemene både skyldes underfinansiering av Forsvaret, men kanskje vel så alvorlig: Dårlig ledelse.

Har fått refs tidligere
- Bevilgninger er en del av løsningen, men jeg vil ikke være med på å kaste gode penger etter dårlig ledelse, sier Ellingsen, som går langt i å antyde at Faremos forgjenger Anne-Grete Strøm-Erichsen ikke viste nok handlekraft når det gjaldt å få orden på Forsvarets pengebruk. Flere av de forholdene Riksrevisjonen påpeker i sin siste rapport, er også påpekt tidligere.

- Kritikken rammer selvsagt både faglig og politisk ledelse, men det er den politiske ledelsen som skal svare for Stortinget og det Riksrevisjonen påpeker, sier Ellingsen. Han mener det nå er tvingende nødvendig å se på hvordan Forsvaret skal organiseres og styres.

500 inkassovarsler på et år
- Det burde ikke vært mulig for en statlig organisasjon å motta over 500 inkassovarsler på et år, sier Ellingsen.

Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Marie Eriksen Søreide fra Høyre, sier til Aftenposten at situasjonen er alvorlig og at det er stor ubalanse mellom Forsvarets oppgaver og økonomi.

Tar rapporten på alvor
Forsvarsdepartementet sier de tar Riksrevisjonens merknader meget alvorlig.

- Vi vil spesielt ta tak i «gjengangerne» i Riksrevisjonens merknader til forsvarssektoren, ikke minst innenfor materiellforvaltningen, sier politisk rådgiver Ragnhild Mathisen ifølge en pressemelding som er lagt ut på regjeringen.no.

Les pressemeldingen her (Regjeringen.no)

- Gode tilbakemeldinger fra Nato
Hun avviser at problemene fører til at Norge ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser overfor Nato.

- Norske militære bidrag holder et meget høyt nivå både hjemme og ute. Det får vi også gode tilbakemeldinger på fra våre allierte, sier hun.