Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha flere sivile i politiet

Flere politioppgaver kan utføres av sivilt ansatte. Dermed kan mange politifolk forlate skrivebordet og komme seg ut på gata.

Oslo (ANB): Det mener lederen i Stortingets justiskomité, Anne Marit Bjørnflaten (Ap).

– I løpet av en drøy tiårsperiode har bemanningen i politietaten økt fra rundt 10.000 til bortimot 13.000 ansatte, 800 av dem med politiutdanning. Da er det et tankekors at det ikke er blitt flere å se ute på gatene, sier justiskomiteens leder Anne Marit Bjørnflaten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun er dermed på linje med YS-foreningen Parat som organiserer sivilt ansatte i politietaten. Ifølge Inger Lise Mobråten, som er hovedtillitsvalgt for Parat i politiet, kan en god del oppgaver som i dag utføres av folk med politiutdanning like godt overlates til folk med annen utdanningsbakgrunn.

Vinn/vinn
– Dette kan bidra til å avhjelpe den akutte bemanningskrisen som politiet nå sliter med. Folk med politiutdanning kan frigjøres til rene politioppgaver, samtidig som det blir flere til å ta seg av andre polititjenester overfor publikum. Dermed får vi en vinn/vinn-situasjon, sier Mobråten.

Hun trekker fram en lang liste med eksempler på politioppgaver som lett kan overlates til ansatte uten politifaglig bakgrunn:

- Bemanne operasjonssentralene, i alle fall som bisitter.

- Sette opp tjenestelister, turnuslister, vaktplaner.

- Oppgaver innen utlendingsforvaltningen, bortsett fra pågripelser.

- Namssaker, utkastelser, gjeldsinndrivelse, forlikssaker.

- Håndtering av beslaglagte gjenstander, oppfølging, innsending av beslag til Kripos.

- Innhenting av påtalebegjæringer. Motta enklere anmeldelser. Registrering av skriftlige anmeldelser.

- Innkjøp og utlevering av utstyr.

- Utstedelse av vandelsattester, håndtering av våpensøknader og skjenkebevillinger.

- Bistå etterforskere med å koordinere saker, innhente opplysninger og skrive avhør.

- Sivile arrestforvarere kan ta transporter og framstillinger, pluss vakthold i saker der det ikke trengs bevæpnet politi.

- Føring av alle typer statistikk.

Ifølge Mobråten vil sivilt ansatte også kunne ha lederstillinger innen politiforvaltningen, for eksempel som personalsjef, administrasjonssjef og økonomisjef.

Hun understreker at dette bare er noen eksempler. I noen politidistrikter blir en del av disse oppgavene allerede utført av sivilt ansatte, andre steder ikke. Her er det et klart behov for å legge opp til en mer lik praksis, mener hun.

Ikke fangetransport
Justiskomiteens leder Anne Marit Bjørnflaten vil ikke ta stilling til alle disse enkeltforslagene nå. Først vil hun ha en nærmere vurdering i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Men hun tror for eksempel det er på tide å se på organiseringen av operasjonssentralene. Fangetransporter mener hun derimot enten må utføres av folk med politiutdanning eller ansatte i kriminalomsorgen, ikke av rent sivilt ansatte.

Lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, mener flere sivile alene ikke løser den akutte politikrisen.

– Hovedproblemet er mangelen på politifolk til vakt og beredskap. Mange slutter i jobbene sine. Det vi først og fremst trenger er derfor et løft i lønns- og arbeidsvilkårene. Flere sivilt ansatte og bedre seniorpolitikk er bare en del av den totalpakken som må til for å løse bemanningskrisen, sier Johannessen. (ANB)

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar