Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha flere strømregninger

Eksplosjon i antall Hafslund-kunder som ber om flere strømregninger.

Fredag 7. januar sendte NVE ut et hasteskriv til alle landets strømleverandører. I brevet ble det varslet nye krav til fakturering og måleravlesning. NVE vurderer å tvinge nettselskapene å lese av strømmåleren din og at de tilbyr deg månedlige strømregninger.

- Krav om hyppigere måleravlesning og fakturering er ett av tiltakene som kan være aktuelt å innføre for å gi strømkundene bedre informasjon i tider med høye priser, sier seksjonssjef i NVE Thor Erik Grammeltvedt til NA24.

Mangedobling
Nå kan det se ut til at NVE slipper å bruke tvang. Ferske tall fra Hafslund, landet største strøm- og nettleverandør, viser en eksplosjon i antall kunder som vil ha månedlige avregninger.

- I januar i år var det 2374 nye kunder som gikk over til månendlig strømregning. I januar 2010 var tilsvarende tall 156. En formidabel økning med andre ord, sier informasjonssjef i Haflsund Katarina Finneng til NA24.

Mer bevisst forbruk
Hun mener fordelen med månedlige regninger er at de faktiske beløpene blir lavere og at kundene blir mer bevisst strømforbruket sitt.

- Hvis man i tillegg leser av måleren sin en gang i måneden gir det enda større kontroll på forbruket, sier Finneng og legger til at det ikke koster noe ekstra å be Hafslund om månedliger regninger.

Administrerende direktør Sverre Gjessing i Fjordkraft mener alle leverandørene burde tilby kundene månedlig regning.

- Det gjør det enklere å tilpasse regningene til privatøkonomien. Enkelte steder i landet sendes det i dag ut regninger for et kvartal av gangen, det fører til at regningene blir store. Som strømleverandør tilbyr vi kunden å dele opp regningen, men de som ønsker bør selv kunne velge å få månedlig faktura. Vi mener det er en mer kundevennlig løsning, folk får tross alt lønn og andre utbetalinger månedelig, sier Gjessing.

Ikke nok
Fagdirektør Torgeir Øines i Forbrukerradet ser positivt på at nettleverandørene tilbyr månedlige regninger, men mener det ikke er nok.

- Økt bevisstgjøring er viktig og det er ingen dum ide å lese av måleren oftere, men skal dette virkelig monne, trenger norske forbrukere automatiserte systemer. Derfor er det langt viktigere at NVE setter fart i arbeidet med innføring av automatiske strømmålere (AMS), slik at vi kan få på plass bedre styringssystemer for strømbruken vår. Først da vil norske forbrukere få en reell mulighet til å følge med og utnytte fordelene som ligger i en bevisst strømbruk, sier Øines til NA24.

Ikke mye å spare
Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp) er skeptisk.

- Det er vanskelig å ta energiministeren på alvor når han tror hyppigere utsendelse av strømregningene hjelper på folks økonomi. Den totale strømregningen blir ikke lavere om man betaler den månedlig i stedet for kvartalsvis. Automatisk måleravlesning er fornuftig, fordi det gjør folk mer bevisst på strømforbruket sitt. Men kraftprodusentenes egne beregninger viser at det ikke er mye penger å spare på å flytte forbruket sitt, sier Solvik-Olsen i ett intervju med Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?