Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha forbud mot bombekjemikalier

Et forslag om å forby privatpersoner å ha kjemikalier som kan brukes i bomber, ble tirsdag levert til Justisdepartementet.

En arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden februar vurdert mulighetene dagens regler gir for å ha kjemikalier som kan brukes til å lage bomber.

I rapporten som var klar tirsdag, foreslås en rekke forbud for privatpersoner til å inneha, anskaffe eller produsere på egen hånd kjemikalier som kan brukes i bomber.

Gruppen har tatt utgangspunkt i EUs liste over 15 stoffer som det er knyttet restriksjoner til. Dette er stoffer som hydrogenperoksid, salpetersyre og nitrometan. Også kjemikalier som svovelsyre, aceton og ammoniumnitrat er blant de 15 stoffene.

Streng praksis
- I arbeidet med utredningen har DSB vurdert det som viktig at tiltakene som foreslås vanskeliggjør uønskede villede handlinger, inkludert terroranslag, gjennomført med disse stoffene, står det i rapporten

Det står også at det må være et mål at forslagene bidrar til å styrke samfunnets årvåkenhet og vanskeliggjør tilgangen til stoffene for illegitime brukere. I helt spesielle tilfeller kan privatpersoner søke om dispensasjon, men utvalget mener dette bør praktiseres strengt.

Også for profesjonelle brukere foreslås det restriksjoner og kontroll, men ikke forbud.

Politikontakt
Bomben Anders Behring Breivik utløste i regjeringskvartalet 22. juli 2011 hadde han selv laget av fritt tilgjengelige kjemikalier og kunstgjødsel. Han hadde også kjøpt kjemikalier i Polen, men i små mengder og PST reagerte ikke på at handelen slo inn i registeret til det internasjonale antiterrorsamarbeidet Global Shield som Tollvesenet var en del av.

DSB foreslår også at det opprettes et konkret kontaktpunkt i politiet hvor den som kommer over en mistenkelige transaksjoner kan melde inn.

- Dersom vi kan forhindre gjentakelser av det som skjedde 22. juli i fjor, vil vi spare mange mennesker for mye lidelse og samfunnet for store kostnader. Da er det nødvendig med tiltak som styrker samfunnets kontroll med potensielle bombeingredienser, sier direktør Jon A. Lea i DSB.

Prisen
Det foreslås også bedre merking av de aktuelle kjemikaliene og krav om fysiske sikringstiltak for importører, produsenter og forhandlere. For sluttbrukere foreslås det innføring av en erklæring hva stoffene skal brukes til.

- Disse tiltakene vil bidra til en økt årvåkenhet i samfunnet, sier Lea.

De foreslåtte tiltakene vil ha en årlig kostnad på 15,3 millioner kroner ifølge rapporten. Det første året vil det i tillegg komme 10 millioner kroner i ulike engangsutgifter. (©NTB)

Reklame

De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget