Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha hjemmekontor for flere tusen offentlig ansatte - men møter motstand

Høyre mener kommunalt ansatte bør jobbe hjemme flere ganger i uka, men KS er sterkt uenig.

Flere store konsern har fått øynene opp for hjemmekontor, og vil åpne for mer arbeid hjemmefra for sine ansatte i tiden etter korona-krisen.

Nå mener Høyre at også de mange tusen ansatte i kommuner og fylker bør få jobbe hjemme.

- Kommuner og fylker bør ta initiativet til et fleksibilitetsløft blant offentlige ansatte, slik at halvparten av de som kan jobbe hjemmefra gjør det 2-3 dager i uken, og at kommunen innfører fleksibel kjernetid for alle medarbeiderne, sier Høyres fraksjonsleder på kommunal på Stortinget, Ove Trellevik, til Nettavisen.

En av bedriftene som vil ha mer hjemmekontor er Telenor, der ingen ansatte behøver å møte fysisk på jobben. Også i Nettavisen fjernes fast arbeidssted.

- Målet er trivsel

Totalt jobber over en halv million nordmenn i kommunal sektor, og om lag 50.000 i fylkene. Dermed vil forslaget, om det blir gjennomført, gjelde mange tusen personer.

- Målet med forslaget er trivsel hos de ansatte, færre biler på veiene i rushtrafikken og bedre tilgjengelighet på kollektiv, sier Trellevik, og påpeker:

- Håpet vårt er at flere trives med hjemmekontor, og at tidsklemma for mange familier blir litt enklere med fleksitid og hjemmekontor noen dager i uken. Dette er ikke noe vi krever av kommunen, men vi vil oppfordre til dette der det passer seg, og for dem som ønsker en mer fleksibel hverdag, sier han.

Trellevik mener korona-krisen har vist at måten vi organiserer livene våre på er sårbar, og at vi derfor bør gjøre noen endringer.

- Ved at alle starter og slutter samtidig på jobb, overbelaster vi kapasiteten på i kollektivtilbudet og på veinettet. Når vi står tett utgjør vi også en smitterisiko. Ikke bare for korona, men også for vanlig influensa og andre sykdommer som overføres ved dråpesmitte, sier stortingspolitikeren.

Les også: Høyre ønsker faste hjemmekontor-dager i Oslo

Han viser til at krisen også har lært oss at mange flere enn vi trodde er i stand til å utføre jobben fra hjemmekontor.

- Dersom dette kan føre til større trivsel, en enklere familiehverdag, og mindre belastning på veiene og kollektiv i rushtiden, bør kommunene fortsette med de fleksible ordningene, sier Trellevik.

Få tips her for hjemmekontoret:

KS: - Matcher ikke helt

Forslaget om at tusener av de kommunalt ansatte bør jobbe hjemme, møtes imidlertid ikke med jubel hos KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

- For meg høres det ut som et veldig høyt tall, som ikke matcher virkeligheten helt, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS til Nettavisen.

Gram påpeker at det som kjennetegner kommunesektoren er brukerkontakt.

- Det kan godt hende at det blir en økt bruk av hjemmekontor også i kommunesektoren framover. Man har jo tilpasset seg når krisen har oppstått og funnet løsninger som innebærer at flere har jobbet hjemmefra, men de fleste av oss som jobber i kommunesektoren jobber ikke på et kontor, sier han.

Han viser til at flertallet jobber innenfor helse- og omsorgsyrker, i barnehager, på skoler og i andre praktiske tjenester, som teknisk etat i kommunene.

- Vi må jo tro at for veldig mange er det ikke hensiktsmessig med hjemmekontor, selv om det for en del av dem på kontor sikkert blir mer digital kontakt med brukere. Det store flertallet vil nok ha behov for å være på sin arbeidsplass som i dag, men at det blir mer fleksibilitet blant de som har mulighet, det kan ikke utelukkes, sier Gram.

Les også: Gunnar Stavrum fjerner fast arbeidstid og arbeidssted i Nettavisen

- Vanskelig å sammenligne

Gram forteller at selv de som jobber på kontor i kommunene, har en del direkte kontakt med sine bruker, som for eksempel i Nav og blant helsesøstre.

Han mener dessuten at en god leder må være til stede og ha kontakt med sine ansatte, og kan ikke nødvendigvis sitte på et hjemmekontor.

- Det er nok vanskelig å sammenligne offentlig og privat sektor her, men innenfor enkelte funksjoner kan man se for seg at erfaringene fra korona-krisen gjør at man tenker mer fleksibilitet på oppmøtested, men det må man finne ut lokalt, sier han.

- Hvordan har hjemmekontor fungert i kommunene?

- Mange har nok strukket seg langt, og jeg tror mange også så fram til å komme tilbake til det faglige fellesskapet, som på skolene. Det vil nok være smart å oppsummere erfaringene i ulike sektorer, sier Gram, og legger til:

- Vi kan sikkert hente erfaringer så man kan jobbe smartere i framtida. Det handler om hvordan man jobber, hvordan vi organiserer arbeidskraften og arbeidshverdagen. Så diskusjonen er litt bredere enn akkurat det med hjemmekontor, sier han.

Advarer mot hjemmekontor

Mandag går også administrerende direktør Hans Henrik Merckoll i IBM Norge ut i et innlegg i E24 og advarer mot for mye bruk av hjemmekontor.

- Fleksibilitet er bra, men vi må ikke glemme at arbeidsplassens betydning for fellesskapsfølelse, inspirasjon og engasjement, skriver Merckoll.

Han forteller at hans konsern har lang erfaring med å være fleksible og la ansatte jobbe hjemmefra.

- Jobben er også et sted for sosialt samvær, kompetansedeling, bygging av lagfølelse og personlig utvikling. For mange er jobben som en utvidet familie og dynamikken som oppstår når mennesker møtes fysisk kan ikke fullt ut erstattes av tekniske løsninger, mener Merckoll.

Kommentarer til denne saken