Miljøpartiet de Grønne (MDG) får nå støtte fra uventet hold. NAF er nemlig enig med miljøpartiet i at det må bygges nedskalerte motorveier - med lavere fartsgrense.

- Veldig overraskende at NAF nå går til angrep på moderne og riktig veiutbygging, sier Frps samferdselspolitiske talsperson, Morten Stordalen, til Nettavisen.

Les Gunnar Stavrum: Norge trenger ikke lavere fartsgrenser, men billigere kollektivtransport

NAF foreslår å redusere fartsgrensa fra 110 til 90 km/t på enkelte fremtidige motorveier, ved å innføre en ny standard med 2/3-felt på mindre trafikkerte veier, i stedet for en 4-felts motorvei. En viktig forskjell: Mens MDG også vil senke fartsgrensa på allerede eksisterende motorveier, vil NAF kun senke fartsgrensa på enkelte nye motorveier.

Les innlegg fra NAF: Der det i dag er 110 km i timen skal det fortsatt være 110 km i timen

- Disse tiltakene vil kutte kostnader betydelig. Det betyr lavere bompenger for folk når det bygges ny vei, og derfor mer nytte av veien fordi flere kan bruke den, uttalte NAFs kommunikasjonssjef, Camilla Ryste, i en pressemelding mandag.

- Bakstreversk og gammeldags

Sammen med Naturvernforbundet og Bondelaget har NAF nå sendt et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), der de foreslår den nye veistandarden.

I tillegg til at det vil gjøre det billigere å bygge vei, vil det også føre til lavere klimagassutslipp, mindre arealinngrep, mindre støy og lavere ulykkesrisiko, skriver de i brevet.

Les også: Går mot egen regjering: Vil ha lavere fartsgrenser

- Ikke overraskende at Naturvernforbundet, MDG og Bondelaget er bakstreverske og gammeldagse knyttet til moderne og fremtidsrettet utbygging av motorveinettet, men at også NAF, som påberoper seg å være bilistenes interesseorganisasjon, skuffer stort, sier Stordalen.

Men mens MDG vil at fartsgrensa på alle motorveier skal senkes til 90 km/t, mener NAF at det fortsatt bør bygges firefelts motorveier med 110 km/t der trafikkmengden er over 15.000 kjøretøy i døgnet.

Dette beroliger ikke Stordalen.

- Dette er med på å redusere både reisetid og ikke minst de mest trafikksikre veiene vi har. Det finnes dessverre nok av eksempler der regjeringer før Frp inntok regjeringskontorene på veier som har blitt bygd for gårsdagens trafikkgrunnlag i dette landet, hevder han.

Les også: MDG vil skrote alle motorveier i Oslo: - Umulig å ta seriøst

NAF: - Det er feil

NAFs kommunikasjonssjef reagerer imidlertid kraftig på Frps påstander.

- Det er feil som Frp hevder at forslaget ikke tar hensyn til at trafikken kan øke i fremtiden. Veier skal fortsatt bygges for 110 km/t og fire felt der trafikken 20 år frem i tid er beregnet til 15.000 biler i døgnet. Det er altså ikke dagens trafikk som ligger til grunn, slik Frp fremstiller det, sier Ryste til Nettavisen.

Les også: De borgerlige partiene krever bygging av omstridt E6-tunnel: - Oslo-byrådet svikter

Hun understreker at det er et stort behov for å tenke annerledes ved veibygging.

- NAF er opptatt av at det trengs mye mer penger til veivedlikehold enn det politikerne i dag bevilger. Derfor må veier bygges så smart og kostnadseffektivt som mulig, sier Ryste, og påpeker:

- I tillegg kan ikke bompengene fortsette å vokse, slik de også gjorde med Frp i regjering. Nye, store motorveier koster bilistene masse i form av bompenger.

NAF har beregnet vedlikeholdsetterslepet til om lag 100 milliarder kroner.

- Det er fordyrende

Stordalen viser til at det flere veistrekninger som er blitt bygd, som få år senere har måttet bli planlagt og utbygd for fire felt.

- Resultatet av det er fordyrende og ofte enda større arealinngrep enn om samme strekninger hadde blitt bygd for det reelle fremtidsbehovet med en gang, sier han.