Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha lavere matmoms

Vil demme opp for økt grensehandel og arbeidsløshet.

Det er lederen for de LO-organiserte i næringsmiddelindustrien, Jan-Egil Pedersen, som foreslår dette. Han får full støtte av Senterpartiets finanspolitiske talsmann på Stortinget, Per Olaf Lundteigen.

- Den omfattende handelslekkasjen langs grensa til Sverige er en stadig økende trussel mot arbeidsplassene i våre bransjer, sier forbundsleder Jan-Egil Pedersen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har godt over 30.000 medlemmer i blant annet kjøtt- og fjærfeindustrien, fiskeforedling, meierier, bryggerier, bakerier, sjokoladefabrikker, konserves og flere andre bransjer. Til sammen utgjør de Norges nest største industrigren.

Halv matmoms
Pedersen frykter at den lave kursen på svenske kroner i forhold til norske bare vil bidra til å forsterke grensehandelen i tiden framover. Dette kommer på toppen av de negative virkningene som den økonomiske krisen og økende arbeidsløshet vil få for etterspørselen etter norske varer.

I denne situasjonen mener han den rød-grønne regjeringen bør senke momsen på matvarer til om lag halvparten av den generelle momssatsen, som nå er på 25 prosent. Det vil gjøre norske matvarer billigere og dermed demme opp for grensehandelen.

- Dessuten er det et treffsikkert tiltak for å styrke kjøpekraften blant folk som blir rammet av den økonomiske krisa, ikke minst alle som mister jobbene sine. Dermed kan omsetningen av norske varer stimuleres, slik at hjulene holdes i gang hos vareprodusenter og leverandører, utdyper NNN-lederen.

- Lav moms på mat er god fordelingspolitikk. Mye bedre enn generelle skattelettelser. Mat må jo alle ha, både dem som blir arbeidsløse og dem som får beholde jobben, sier Jan-Egil Pedersen.

Full Cola-moms
Senterpartiets finanspolitiker Per Olaf Lundteigen er hjertens enig:

- Dette har vært god Sp-politikk i mange år. Det vi egentlig snakker om er jo skatten på mat. Momsen på mat og sentrale kulturgoder bør være klart lavere enn momsen på produkter som ikke på langt nær er så livsnødvendige, sier Sp-høvdingen. Som et minimum vil han senke matmomsen til 12 prosent. I dag ligger den på 14 prosent.

Men Lundteigen gjør det klart at han snakker om basismatvarer, samt frukt og grønt. Produkter som for eksempel Coca Cola og andre sukkerholdige drikker mener han bør ha full moms.

- Full moms på Cola-drikker vil alene innbringe over en halv milliard kroner i statskassa. Da er vi allerede et stykke på vei til å finansiere lavere moms på basis matvarer, noe som vil koste flere milliarder, sier Lundteigen.

Momsen ned og opp
Under Stoltenbergs første Ap-regjering ble momsen på mat halvert med støtte fra Sp og KrF. Den kom da ned i 11 prosent. Men før Bondevik-regjeringen gikk av etter valget i 2005, hadde den i sitt forslag til statsbudsjett lagt inn en økning på to prosent, altså til 13. Denne økningen ble beholdt av den nye rød-grønne regjeringen, som økte momssatsen med ytterligere ett prosentpoeng fra 2007.

Selv om sterke krefter i Senterpartiet ønsker å senke matmomsen igjen fra neste år, regnes det som lite sannsynlig at de får gjennomslag for det hos sine regjeringspartnere i Ap og SV.

Kommentarer til denne saken