Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha permanent stasjon på Gulleråsen

Berørte naboer vil ikke frivillig godta å leie ut grunn til midlertidig stasjon på Gulleråsen. Bydelens politikere går nå inn for ekspropriasjon og permanent stasjon.

GULLERÅSEN: Det er to alternativer til midlertidig plattform, ett sør for dagens stasjon og ett nord for stasjonen. Ifølge Lars Asbjørn Hanssen (H), nestleder i Vestre Aker bydelsutvalg, må grunneiere avstå grunn til gangvei til stasjonen i begge tifeller.

– Selve plattformen krever ikke avståelse av grunn. Ruter har forsøkt å forhandle frem frivillige avtaler med grunneierne for å få en midlertidig plattform på plass så raskt som mulig. Det lar seg ikke gjøre. Dermed går vi for en annen løsning, sier Hanssen.

Stasjonen for trafikk mot sentrum ble stengt i 2010 da avstanden mellom vogner og plattform ble for stor. Det ble først oppdaget da opprustningen av Holmenkollbanen sto ferdig til VM på ski. Siden har det vært kamp for å få åpnet stasjonen igjen. Politikerne i bydelen og rådhuset er enige om at det må komme en løsning.

Les også: Feiret at politikerne hadde forpliktet seg

Eneste fornuftige

Syd for stasjonen er det én grunneier som må avstå cirka 110 m². De fem grunneierne nord for stasjonen må avstå cirka 55 m² til gangvei.

– I forslaget som vil bli lagt frem for bydelsutvalget den 20. juni, går vi inn for alternativet i nord. Av de fem grunneierne må én avstå nærmere 50 m², mens de andre må avstå svært få kvadratmeter, sier Hanssen.

I og med at det krever ekspropriasjon når det ikke blir noen frivillig avtale, vil bydelsutvalget be byrådet om å instruere Ruter til å iverksette en reguleringssak med formål permanent stasjon. Det forutsetter at forslaget blir vedtatt.

– Når ekspropriasjon må til for å få på plass en løsning og det krever en omregulering er det den eneste fornuftige løsning, særlig sett på bakgrunn av at Ruter allerede har utredet en permanent stasjon på stedet, sier Hanssen.

Små konsekvenser

Han beklager at noen blir rammet av denne løsningen, men mener konsekvensene er små i forhold til det som er samfunnsnyttig.

– Vi har befolkningen i nærområdet bak oss. Uten å foregripe begivenhetenes gang tror jeg at byrådet og bystyret vil gå for en løsning som uansett vil ende opp med en permanent stasjon. Vi ønsker naturligvis at stasjonsstrukturen langs Holmenkollbanen opprettholdes i størst mulig grad, sier Hanssen.

Lite trafikkgrunnlag

Vi blir med Hanssen på befaring langs linjen for å se hvor gangveien vil gå. Det meste av denne vil ligge på kommunens grunn. Vi treffer en av de berørte naboene, Lars Thue, som vil få gangveien tett opp til huset.

– Jeg er ikke den som blir mest berørt, men jeg stiller spørsmål ved samfunnsnytten å bruke kanskje opptil 35 millioner kroner på en stasjon med så lite trafikkgrunnlag og med så korte avstander til andre stasjoner, sier Thue.

Han viser til en trafikkundersøkelse fra 2008 hvor 247 personer tok banen til byen.

– Svært mange av oss som tidligere brukte Gulleråsen stasjon har kort vei til Slemdal eller Vettakollen. I vårt nabolag tar det cirka syv minutter å gå til Slemdal stasjon og seks til syv minutter til Vettakollen. De som eventuelt har vanskelig for å gå denne veien kan ta T-banen fra Gulleråsen og en holdeplass oppover og så ta banen ned mot sentrum derfra, sier Thue.

Må besinne seg

Med så korte avstander mener han det er meningsløst å anlegge en stasjon med 200 meters gangvei fra dagens stasjon.

– Nå har vi vært uten stasjon i lang tid, tilsynelatende uten at det har skapt store problemer. Vi hadde et buss for bane-tilbud en periode, men det var nesten ingen som benyttet seg av dette (Buss til Slemdal med skifte til T-bane – journ.anm.). Jeg kan ikke se noen grunn til å bygge en stasjon for kanskje 35 millioner kroner som svært få er avhengige av, men som vil betydelige konsekvenser og ulemper for en rekke grunneiere, sier Thue.

Han påpeker at I tillegg til å få gangvei tett inn på husene, må en av naboene avgi grunn til gangvei fra Skådalsveien som vil gå tvers over eiendommen.

– En 60 meter lang flombelyst stasjon vil dominere tett opp til en av grunneierne. Det vil bli ståk og trafikk på og rundt eiendommene. Nå ber vi om nabolagssolidaritet og ber politikerne om å besinne seg, sier Thue.

Vil vise konsekvensene

Gulleråsen-beboeren mener at kravet om permanent stasjon har liten forankring i nærmiljøet.

– Jeg støttet aksjonen "Bevar Gulleråsen stasjon", men det var under forutsetning at man fikk til en løsning med den gamle stasjonen. Nå synes noen av initiativtakerne til denne aksjonen å argumentere for den permanente stasjonen på aksjonens facebookside. Men det er å gå utover den opprinnelige ideen bak aksjonen, sier Thue.

– På møtet i bydelsutvalget 20. juni vil vi tydeliggjøre at det også er en aksjon mot permanent stasjon. Da vil vi vise hvilke konsekvenser en slik stasjon vil få for nabolaget, legger han til.

Skulle ikke nedlegges

Hanssen lytter til Thues argumenter der de sitter i solveggen, mens T-banen med jevne mellomrom fyker forbi.

– Nå er nok trafikkgrunnlaget vesentlig større enn det målingen i 2008 viser. Buss for bane-alternativet var ingen suksess av flere årsaker. Det som er faktum er at det var aldri meningen at Gulleråsen stasjon skulle nedlegges, sier Høyre-politikeren.

Han ønsker at det fortsatt skal være et kollektivtilbud knyttet til stasjonen, i et område uten andre tilbud.

– Når Ruter i sin utredning sier at eiendommene blir berørt i minimal grad, så mener vi at den samfunnsmessige nytteverdien er stor nok til at vi velger å gå for en permanent stasjon. Når det gjelder lys og skjerming av stasjonen, vil det være noe vi i bydelsutvalget vil være oppmerksom på, sier Hanssen.

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud