*Nettavisen* Nyheter.

Vil ha regelverk som ingen oppfyller

En arbeidsgruppe har i dag presentert et omfattende sett anbefalinger for "corporate governance". Foreløpig er det neppe et eneste selskap på Oslo Børs som oppfyller kravene

19.05.08 00:59

Det er et en solid batteri organisasjoner som står bak arbeidsgruppen som i dag har presentert sitt forslag til norske anbefalinger for corporate governance, eller "eierstyring og selskapsledelse", som gruppen velger å oversette begrepet med.I gruppen har følgende vært med: Aksjonærforeningen i Norge, Eierforum, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Norske Finansanalytikeres Forening, NHO, Norske Pensjonskassers Forening, Oslo Børs og Verdipapirfondenes Forening.- Dette er en veldig viktig dag for alle som er opptatt av lov og orden på dette området, sa børsdirektør Sven Arild Andersen da forslaget ble presentert i dag.Han påpekte at Oslo Børs er helt avhengig av tillit blant utenlandske aksjonærer. - Vi vil aldri kunne opprettholde dette markedet på et nivå vi vil ønske med bare norske investorer, sa Andersen, som mener god corporate governance er svært viktig for at utlendingene skal være komfortable med å investere på Oslo Børs.- Vi har hatt rykte som en liten, innsidepreget børs, sa Andersen, og la til at dette må motvirkes.Mange anbefalinger

Det er en lang rekke anbefalinger i forslaget fra arbeidsgruppen.Dette går blant annet på at man bare bør ha en aksjeklasse og at alle aksjonærer i størst mulig grad bør kunne delta i kapitalutvidelser.Det bør ikke være begrensninger på aksjens omsettelighet, og styret bør ikke forsøke å hindre oppkjøp, uten at det foreligger særlige grunner.Selskapene ikke akkumulere unødvendig mye kapital uten at det begrunnes spesielt, og utbyttepolitikken bør beskrives i årsrapporten. Det bør heller ikke gis generelle emisjonsfullmakter uten at formålet er klart.Lønn og godtgjørelse til daglig leder bør fastsettes av hele styret, og rapporteringen av ledelsens lønn bør være mer omfattende enn i dag.Det listes også opp retningslinjer for uavhengighet i styret.Selskapens vedtekter bør være mer spesifisert enn kravene i allmennaksjeloven, og de bør være med i årsrapporten.Ingen oppfyller

Listen over krav er mye lengre enn det som er gjengitt her, og på iMarkedets spørsmål om hvor mange selskaper på Oslo Børs som nå klarer alle kravene, svarer Ludvik Sandnes, som har representert Finansanalytikerforeningen i gruppen, at det etter alt å dømme er null.- Alle har en jobb å gjøre, sier Sandnes.Nå skal forslaget på høring, og man planlegger en endelig anbefaling i oktober neste år.Børsdirektøren sa at man da vil premiere og fremheve selskaper som følger opp anbefalingene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag