Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha rushtidsavgift og bedre kollektivtransport i Oslo

Oslo (NTB): Kollektivtransporten i Oslo må bygges ut for å skjerpe konkurransen med privatbilene, mener Vegvesenet og Jernbaneverket.

De to etatene vil ha mer penger til skinnegående transport som tog, trikk og T-bane. Økt satsing på kollektivtransport kan kombineres med rushtidsavgift for å unngå økt trafikk i pressområder.

Dette er konklusjonen i en utredning om Oslopakke 3, som tirsdag ble overlevert Samferdselsdepartementet. Utredningen skal nå på høring.

Begrense bilbruken

Vegvesenet og Jernbaneverket er opptatt av at biltrafikken på innfartsveiene ikke bør øke. Det er viktig å begrense bilbruken, både av hensyn til miljø og for å hindre for stor pågang i pressede byområder, mener de to etatene.

Det bør også innføres køprising, eller differensierte avgifter i løpet av døgnet.

- Det er det virkemidlet som betyr mest for å begrense biltrafikken inn mot byen, heter det i utredningen.

Kollektivtilbudet må dessuten styrkes for å gi folk et bedre alternativ til å bruke bil. Nye dobbeltspor for jernbanen vil være avgjørende for effektiv transport, konkluderer utredningen.

Hjørnesteiner
- Fullføringen av dobbeltsporutbyggingen Skøyen - Asker og Oslo - Ski er hjørnesteiner i hovedstadsområdets transporttilbud. Langt flere arbeids- og fritidsreiser må foregå med tog hvis man skal forene trafikkvekst med viktige miljømål, heter det.

Vegvesenet og Jernbaneverket peker også på at myndighetene må satse sterkere på å bygge ut gang- og sykkelveier. (©NTB)