I 2020 må den tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (Frp) på nytt møte i retten i forbindelse med bedragerisaken der han jukset med til sammen 73 reiseregninger på Stortinget i perioden desember 2014 til oktober 2018.

Det var Aftenposten som høsten 2018 avdekket bedrageriet. I oktober ble Mazyar Keshvari dømt til syv måneders fengsel for å ha jukset med reiseregninger, og fått utbetalt til sammen 450.000 kroner fra Stortinget i reiserefusjon. Pengene er tilbakebetalt.

Saken gikk som en tilståelsessak, etter at Keshvari hadde lagt seg helt flat og innrømmet alt. Tilståelsessaker er forenklet behandling i retten, hvor det også gis strafferabatt.

Les også: Reiseregningskandalen: - Dette ville vært avskjedsgrunn

- Strengere straff for stortingsrepresentanter

Syv måneders fengsel var langt under påstanden fra påtalemyndigheten som ville ha ett og et halvt år i fengsel. De anket dommen, og få dager før julaften besluttet Eidsivating lagmannsrett å ta saken inn til behandling. Det er ikke automatikk at en anke går gjennom silingen.

- Vi er tilfreds med at saken er henvist til ankebehandling, slik at vi får prøvd vår anførsel om strengere straff fordi han er stortingsrepresentant. Slik vi ser det er det grunnlag for å gi strengere straff enn det tingretten la til grunn, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen til Nettavisen.

Selv om Keshvari "bare" er siktet for grovt bedrageri i denne saken, mener påtalemyndigheten at det er så skjerpende at han er stortingsrepresentant, at han bør straffes i tråd med den strengere bestemmelsen som går på korrupsjon.

- I denne saken, som i alle andre straffesaker, er det viktig at det er forholdsmessighet mellom den straffbare handlingen og straffen. Vi mener helt klart det er skjerpende at han har hatt en posisjon som bygger seg på tillit, har hatt tilgang til midler betalt av folks skattepenger, og at tilliten hans posisjon krever er brutt, sier Krag Pettersen.

- Allmennpreventive hensyn er viktig for å opprettholde tillit og respekt for lovgivningen.

Ifølge tall fra skattelistene har Keshvari hatt en skattbar inntekt på mellom 767.000 og 838.000 i perioden 2015 - 2018.

- Tok selv kontakt med politiet

I dommen fra tingretten ble formildende omstendigheter trukket frem for ikke å idømme strengere straff enn syv måneder. Til sammen

"I formildende retning står særlig siktedes erkjennelse frem som vesentlig. Han har innrømmet forholdet fullt ut, og han tok selv kontakt med politiet før det var innledet etterforskning.

Selv om det har krevd et betydelig arbeid fra politiets side å avdekke hvilke av reisene som ikke var reelle, har siktede bidratt til å kaste lys over og avklare disse sidene av saken. På den bakgrunn er retten blitt stående ved at dette bør medføre en reduksjon i straffen i område 25-30 %. For øvrig har siktede tilbakebetalt hele beløpet så snart størrelsen ble avklart, og dette tillegges en viss vekt i formildende retning."

- Da blir det bare å møte i retten og argumentere for hvorfor straffen skal settes ned. Det er leit at saken ikke kunne anses avsluttet, men slik er systemet, sier Keshvaris forsvarer, stjerneadvokaten John Christian Elden, til Nettavisen.

I dommen fra tingretten sammenlignes bedrageriet Keshvari har begått med trygdebedrageri. Retten mener at en normalreaksjon på trygdebedrageri på 400.000 - 500.000 normalt ligger på syv-åtte måneder ubetinget fengsel. Elden mener likevel straffen for Keshvari bør være vesentlig lavere enn dette.

- De skjerpende omstendighetene som påtalemyndigheten anfører ble vektlagt av tingretten da de ga så streng straff som syv måneders fengsel. Vi mener loven skal være lik for alle, og at straffen derfor skal settes til 120 dager, slik den hadde vært før andre som ble dømt for tilsvarende erkjente forhold, sier Elden.

Eidsivating lagmannsrett opplyser til Nettavisen at det ikke er satt dato for beramming av ankesaken, men at muligens blir i løpet av første halvdel i 2020.

– Jeg har ikke vist meg tillit verdig, sa Keshvari da han forklarte seg i retten i høst.

– Selv om dette er en av de mørkeste, tyngste og mest skambelagte dagene i mitt liv, så er det også en viss lettelse i det å kunne å gjøre opp for meg.

Minutter før tilståelsessaken skulle gå i Nedre Romerike tingrett i høst, ble det kjent at Keshvari trakk seg som medlem av Frp. Kort tid etter Aftenpostens avsløring trakk han seg også som leder av Oslo Frp. Han er folkevalgt på Stortinget, og har møtt som vararepresentant for Frp-leder Siv Jensen i perioden hun har sittet i regjering, fra høsten 2013.

Keshvari er nå uavhengig stortingsrepresentant, altså uten formell tilknytning til noe parti.

Keshvari har, ifølge norsk lov, møteplikt på Stortinget selv om han er involvert i en straffesak. Han har siden i fjor høst vært sykmeldt. I hans sted er det Frp-nestor Carl I. Hagen som har møtt på Stortinget.

Siktet for grove trusler mot kvinne

I begynnelsen av februar i år kom den tidligere Frp-politikeren i enda mer hardt vær, etter at han ble pågrepet av politiet i sitt eget hjem. Han er nå under etterforskning for grove trusler mot en kvinne.

Keshvari har hele tiden nektet straffskyld i denne saken.

Ifølge et lydopptak politiet sitter på skal Keshvari ha drevet en form for russisk rulett mot sin daværende samboer kvelden han ble pågrepet. Nettavisen får også opplyst at hun skal ha oppfattet trusselen som reell, og skal ha vært så redd at hun skrek høylydt.

I begynnelsen av desember gjorde Nettavisen det også kjent at flere titalls politibetjenter, fra flere politidistrikt, er under etterforskning av Spesialenheten, for å ha snoket i interne registre i trusselsaken.

Øst politidistrikt, som etterforsket saken, erklærte seg selv som inhabile, og saken er nå under etterforskning hos Oslo politidistrikt. Kort tid før julaften fikk Nettavisen opplyst at det ennå ikke er gjennomført avhørt av Keshvari i saken.

Han har ikke ønsket dette på grunn av manglende tillit til Øst politidistrikt, begrunnet i flere lekkasjer i saken til media, heriblant Nettavisen.