BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen): Tirsdag startet rettssaken til Viggo Kristiansen, som er en ren formalitet og uten bevisførsel. Både aktoratet, statsadvokat Johan Øverberg og Andreas Schei redegjør for hvorfor Kristiansen skal frifinnes for Baneheia-drapene (se faktaboks under).

I 2002 ble han dømt til forvaring i 21 år, men 43-åringen har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre.

Det var 19. mai 2000 Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand.

Dømmes for overgrep mot barn

Selv om Kristiansen frifinnes for Baneheia-drapene la aktoratet ned påstand om at han skal få en dom på ti måneder. Dette gjelder flere overgrep mot en jente begått over to og et halvt år på midten av 1990-tallet. Jenta var på tidspunktet under ti år gammel, Kristiansen var 15–17 år.

Denne jenta er en annen jente enn de to drepte i Baneheia-saken.

Les også: Viggo Kristiansen kan få flere måneders fengsel selv om han frifinnes for Baneheida-drapene

Påstand om straff gjelder også gjentatte tilfeller av skremmende atferd mot en ung kvinne på slutten av 1990-tallet, da Kristiansen var over 18 år.

43-åringen erkjente disse forholdene da saken gikk i retten i Kristiansand byrett i april og mai 2001. Den gangen fikk han en samlestraff for drapene i Baneheia. Straffen for de andre nevnte forholdene ble aldri konkretisert da det ikke var behov for det da han likevel ble dømt til lovens strengeste straff den gangen.

Selv om Kristiansen dømmes til fengselsstraff anses den for lengst ferdig sonet etter at han satt 21 år i fengsel etter Baneheia-dommen.

– Samlet vil utgangspunktet være fengsel i to år, sier statsadvokat Andreas Schei.

Men Schei trakk frem at Kristiansen skulle få strafferabatt for å ha erkjent forholdene og hans lave alder. Dermed endte påstanden på ti måneders fengsel og at han frifinnes for Baneheia-drapene.

Les også: Baneheia-advokat reagerer: Politiet møter med ni personer under rettssaken med Viggo Kristiansen

– Uriktig forklaring og manglende troverdighet

Nettavisen har tidligere omtalt at politiet gjennomførte tre ransakinger mot Andersen tidligere i år og at han er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, et drap han ble frikjent for i den opprinnelige Baneheia-saken.

Politiet har i et brev til Oslo tingrett også varslet at det kan bli aktuelt å sikte Andersen for falsk anklage mot Kristiansen.

Den første del av dagen gikk til at statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei i Oslo statsadvokatembeter gjorde rede for hvorfor de mente Kristiansen skal frifinnes for Baneheia-drapene.

SE VIDEO.: Her må Viggo Kristiansens tidligere advokat ta til tårene

Øverberg og Schei tok for seg sentrale detaljer i saken som DNA- og mobilbeviset i saken. Jan Helge Andersen, som ble dømt til 19 år i fengsel for drap og overgrep av Sørstrønen, ble ikke gitt særlig troverdighet.

Ved flere anledninger trakk statsadvokatene fram svikt i forklaringen hans på sentrale punkter av det som dannet grunnlaget for dommen mot Kristiansen i den opprinnelige Baneheia-saken. Det ble også gjentatte ganger trukket fram at Andersen har endret forklaring på sentrale steder.

– Forklaringen er preget av uriktigheter og manglende troverdighet. Det kan ikke legges til grunn at det har vært flere enn én gjerningsmann, sa statsadvokat Schei.

– Passer dårlig med Andersens forklaring

Nye og grundige DNA-undersøkelser har ikke funnet grunnlag for at det var to gjerningsmenn bak drapene i Baneheia i 2000.

Blant de viktigste holdepunktene retten brukte for å dømme Kristiansen for drap og voldtekt i Baneheia, var DNA-spor etter to ulike personer. De biologiske sporene, som riktignok var svake, ble likevel tolket til å stemme godt overens med forklaringen til Andersen.

I den gjenåpnede straffesaken har DNA-bevisene vært vurdert på nytt, og med nye metoder. De har gitt helt andre svar enn tidligere.

– DNA-beviset samlet sett passer dårlig med Jan Helge Andersens forklaring. Det foreligger ikke DNA-bevis som underbygger at gjerningen er begått av mer enn én person, sa Øverberg da han innledet saken.